gl_cl_03m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_05_movm.jpg

GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 28842/12.07.2018
Valoare contractată: 102.821.009,87 lei fără TVA
Durată – 30 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistemul de alimentare cu apă UAT Galați    
1. Aducțiuni
m
9.273
 din care:    
- Reabilitare Aducțiune Șerbești m 3.969
- Extindere Aducțiune Smârdan – Galați m 5.304
2. Stații de pompare buc   
3
din care:    
- Stație de repompare aducțiune nouă pentru GA Smârdan buc 1
- Stație de pompare nouă GA Rezervor Traian buc 1
- Reabilitare stație de pompare Filești buc 1
3. Reabilitare rezervoare Filești  buc 2
4. Rețea de distribuție apa potabila m 15.507
din care:    
- Reabilitare retea de distributie m 2.443
- Extindere retea de distributie m 13.064
Sistemul de canalizare UAT Galati    
1. Stații de pompare apa uzata  buc 14
din care:    
- Reabilitare statie de pompare apa uzata
buc 1
- Stații de pompare apa uzata noi buc 13
2. Conducte de refulare - extindere m 21.068
3. Rețea de canalizare m 17.141
din care:    
- Reabilitare rețea de canalizare m 1.398
- Extindere rețea de canalizare m 15.457
Sistemul de alimentare cu apa UAT Smardan    
1. Aducțiuni - extindere m 5.857
2. Stații de pompare buc 3
din care:    
- Stație de repompare aducțiune noua buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Smârdan buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Cișmele buc 1
3. Rezervoare buc 4
din care:    
- Rezervoare noi GA Smârdan buc 2
- Rezervoare noi GA Cișmele buc 2
4. Retea de distributie apa potabila – extindere m 7.292
Sistemul de canalizare UAT Smardan    
1. Stații de pompare apa uzata noi buc 11
2. Conducte de refulare - extindere m 6.410
3. Rețea de canalizare - extindere m 35.185