gl_cl_03m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_05_movm.jpg

GL-CL-03 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 24841/12.07.2018
Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fără TVA
Durată – 28 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistem de alimentare cu apă UAT Cosmești                           
   
1. Aducțiuni - extindere m        10.373
2. Stații de clorare buc
2
din care:    
- Reabilitare stație de clorare GA Cosmești buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Furceni buc 1
3. Stații de pompare buc 4
din care:    
- Stație de repompare aducțiune nouă SRP Cosmești buc 1
- Reabilitare stație de pompare front captare Cosmești buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Cosmești buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Furceni buc 1
4. Rezervoare noi GA Furceni buc 2
5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 8.750
Sistem de canalizare UAT Cosmești     
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 4
2. Conducte de refulare - extindere m 3.840
3. Rețea de canalizare - extindere m 39.437
Sistem de alimentare cu apă UAT Movileni    
1. Aducțiuni - extindere m 3.513
3. Reabilitare stație de pompare GA Movileni buc 1
4. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 428
Sistem de canalizare UAT Movileni    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 2
2. Conducte de refulare - extindere  m 1.247
3. Rețea de canalizare - extindere m 24.432
Sistem de canalizare UAT Tecuci    
1. Stație de pompare apă uzată nouă pentru Matca buc 1
2. Conducte de refulare - extindere m 4.078