gl_cl_03m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_08m.jpg

GL-CL-04 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Berești

Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 25692/18.07.2018
Valoare contractată: 31.226.774,73 lei fără TVA
Durată – 24 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistem de alimentare cu apă UAT Berești             
   
1. Aducțiuni - extindere m     
5.066
2. Stații de repompare rețea noi
buc 3
3. Rețea de distribuție apă potabilă m 25.574
din care:    
- Reabilitare rețea de distribuție m 5.270
- Extindere rețea de distribuție m 20.304
Sistem de canalizare UAT Berești    
1. Stații de pompare apă uzată noi  buc 3
2. Conducte de refulare - extindere m 914
3. Rețea de canalizare m 22.632
din care:    
- Reabilitare rețea de canalizare m 1.832
- Extindere rețea de canalizare m 20.800
Sistem de alimentare cu apă UAT Berești Meria    
1. Aducțiuni - extindere m 4.136
2. Reabilitare stație de clorare GA Pleșa buc 1
3. Stații de repompare rețea noi buc 2
4. Rezervor nou GA Pleșa  buc 1
5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 7.596
Sistem de canalizare UAT Berești Meria    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 6
2. Conducte de refulare - extindere m 1.913
3. Rețea de canalizare - extindere m 7.180