gl_cl_01_2m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_03m.jpg

GL-CL-05 SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Tip contract: Proiectare și execuție lucrări, contract nr. 14814/02.05.2018
Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA
Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.
Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

  • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
  • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
  • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
  • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L- Pet Communications S.R.L.