gl_cl_05_movm.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_01_0m.jpg

GL-CL-09 Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare

Tip contract: Proiectare și execuție lucrări, contract nr. 15828/09.05.2018
Valoare contractată: 24.817.443,04 lei fără TVA
Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.
Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:
a) La sistemul de alimentare cu apă:

  • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b) La sistemul de canalizare

  • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
  • Conducte de refulare - 1.928 m
  • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Contractul a fost incheiat cu S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.