Stadiu proiect 17.05.2018

Cu privire la contractele din cadrul proiectului, detalierea stadiului este prezentată mai jos:

1. GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Valoare estimată - 25.972.798 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în perioada de evaluare a ofertelor.

 

2. GL-CS-02 - Auditul  Proiectului

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea  anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C.ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti.

 

3. GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995  

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 72 de luni .

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractulu este cea de Asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995- contract atribuit.

Contractul a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

4. GL-01-LOT 1 contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan   

Valoare estimată: 111.689.844 lei fără TVA   

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799m
 • Scada Local Apă – 2buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 52.040m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în etapa de evaluare a ofertelor.

 

5. GL-01- LOT 2 contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Valoare estimată: 168.125.701 lei fără TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.036 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în etapa de evaluare a ofertelor.

 

6. GL-01- LOT 3 GL contract CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și  Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Valoare estimată: 62.278.733 lei fara TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.886 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în etapa de evaluarea a ofertelor.

 

7. GL-01- LOT 4 contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Valoare estimata: 35.513.264 lei fără TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 9.202 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în perioada de evaluare a ofertelor.

 

8. GL-01 - LOT 5 contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Valoare estimată: 49.064.448 lei fara TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc  

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în etapa de evaluare a ofertelor.

 

9. GL-02 - LOT 1 contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Valoare estimată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

 

10. GL-02 - LOT 2 contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Valoare estimată: 67.920.691 lei fără TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere  aducțiune - 15.769 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind in etapa de evaluare a ofertelor.

 

11. GL-03 - LOT 1 contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Valoare estimată: 70.866.981 lei fără TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Pentru finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor, se asteapta solutionarea Curtii de Apel cu termen in data de 24 mai 2018.

 

12. GL-03 - LOT 2 contract GL - CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Valoare contractată: 24.817.443,04 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
 • Conducte de refulare - 1.928 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.

 

13.     GL-03 - LOT 3 contract GL-CL-10 SCADA Regional

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

 

14.     GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA – contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
  Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.
 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA - contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
  Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.
 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA – contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti. Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018. In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).
 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA – contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
  Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 07.09.2018.