Stadiu proiect 17.10.2018

Cu privire la contractele din cadrul proiectului, detalierea stadiului este prezentată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Valoare estimată - 25.972.798 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Documentația de atribuire este publicată în SEAP, actualmente fiind în perioada de evaluare a ofertelor. Finalizarea procedurii de achiziție publică este condiționată de finalizarea a doua recursuri aflate pe rolul Curtii de Apel Galati.

 

2. Contract GL-CS-02 - Auditul  Proiectului

Nr. contract 17326 / 18.05.2018

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea  anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326 / 18.05.2018 a fost incheiat cu S.C.ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti.

Data de începere a prestării serviciilor este 01.01.2019

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 0%.

 

3. Contract GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995  

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 72 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractulu este cea de Asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

Contractul nr. 7720 / 20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 5%; Progres financiar: 0%.

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Nr. contract: 24842 / 12.07.2018   

Valoare contractată: 102.821.009,87 lei fără TVA 

Durata contractului: 30 de luni de la Ordinul de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.  

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799 m
 • Scada Local Apă – 2 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 52.040 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 25.07.2018.

Până la data prezentă, în Municipiul Galați s-au executat următoarele lucrări:

-      Strada Brăilei - 816 m retea apă, 7 m aducțiune;

-   Strada Lunca Siretului - 44 m rețea apă, 348 m conducte refulare.

Până la data prezentă, în UAT Smârdan s-au executat următoarele lucrări:

     -   Str. 15 - 500 m rețea apă.

Progres fizic: 1,46%; Progres financiar: 10% (avans).

 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018

Valoare contractată: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.036 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 10% (avans).

 

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și  Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841 / 12.07.2018

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fara TVA

Durata contractului: 28 luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat lucrări la rețeaua de distribuție apă și rețeaua de  canalizare din UAT Cosmești și UAT Movileni astfel:

  - Strada Liniștii, UAT Movileni - 134 m;

  - Strada Stejarului, UAT Movileni - 180 m;

  - Strada Zatunului, UAT Cosmești - 450 m.

Progres fizic: 0,8%; Progres financiar: 10% (avans).

 

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Nr. contract: 25692 / 18.07.2018

Valoare contractată: 31.226.774,73 lei fără TVA

Durata contractului: 24 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat lucrari la rețeaua de distribuție apă, rețeaua de canalizare și rețeaua de aducțiune din UAT Beresti și UAT Berești Meria, astfel:

 - Strada 38, UAT Beresti - 120 m rețea de distribuție apă și 212 m rețea de canalizare;

 - Aducțiune GA Berești - GA Pleșa în UAT Berești Meria 1160 ml.

Progres fizic: 1,08%; Progres financiar: 10% (avans).

 

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract: 14814 / 02.05.2018

Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Până la data prezentă, s-au finalizat Documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru cele două stații de epurare. S-a obținut Autorizația de construire pentru SEAU Berești.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 10% (avans).

 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Valoare estimată: 67.920.691 lei fără TVA

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere  aducțiune - 21.687 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

S-a finalizat procedura de achiziție publică, urmează a se semna contractul de lucrări în data de 22.10.2018.

 

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693 / 18.07.2018

Valoare contractată: 47.126.111,06 lei fara TVA

Durata contractului: 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc  

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat lucrări la rețeaua de distribuție apă din Municipiul Tecuci, astfel:

 - Strada Ioan Tau - 590 m;

 - Strada Libertății - 35 m.

Progres fizic: 1%; Progres financiar: 10% (avans).

 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Nr. contract: 23295 / 02.07.2018

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA

Durata contractului: 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugăperioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. - S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 23.07.2018.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 10% (avans).

 

12. Contract GL-CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract: 15828 / 09.05.2018

Valoare contractată: 24.817.443,04 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
 • Conducte de refulare - 1.928 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Stadiul contractului

Contractul nr. 15828 / 09.05.2018, a fost incheiat cu S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis in data de 04.06.2018.

Pana la data prezenta, s-au finalizat Documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de construire pentru cele patru aglomerari.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 0%.

 

13. Contract GL-CL-10 Lucrari de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional

Nr. contract: 15210 / 04.05.2018

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 10% (avans).

 

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract: 45095/27.11.2017 - valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - nr. contract: 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

Se inregistreaza intarzieri in furnizarea produsului, urmand a se aplica penalitati de intarziere.

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) nr. contract: 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract: 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA

Contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc.). S-au aplicat penalitati in cuantum de 3.593,33 lei.