gl_cl_01_1m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_04_0m.jpg

GL-CS-01 Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor

Tip contract: Servicii, contract nr. 3607/04.02.2019
Valoare contractată - 22.618.614,06 lei fără TVA
Durata – 66 de luni
Activități incluse în contract:
A. Asistență în Managementul Proiectului
Asistență pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare
Informarea publicului și publicitatea proiectului
Actualizarea Strategiei de management a nămolului
Managementul apelor uzate industriale
Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS
B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări