PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 31.05.2020

Cu privire la contractele din cadrul proiectului și stadiul acestora la 31.05.2020 situația este detaliată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Nr. contract: 3607/04.02.2019

Valoare contractată - 22.618.614,06 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost incheiat cu asocierea S.C. Hill International S.R.L. - Hill International NV - S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de incepere pentru Activitatea B - Supervizare a contractelor de lucrari, 18.02.2019 și pentru Activitatea A - Asistenta în Managementul Proiectului, 22.04.2019.

Progres fizic: 22,73%; Progres financiar: 19,39%.

 

2. Contract GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract 17326 / 18.05.2018

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326 / 18.05.2018 a fost incheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de începere a fost emis în data de 01.01.2019

 

Progres fizic: 33,33%; Progres financiar: 30,00%.

 

3. Contract GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 72 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractului este cea de Asistență tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720 / 20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 62,16%; Progres financiar: 0%.

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Nr. contract: 24842 / 12.07.2018

Valoare contractată: 102.821.009,87 lei fără TVA

Durata contractului: 30 de luni de la Ordinul de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 07.01.2020 s-a semnat Act adițional nr. 2 prin care se modifică durata de execuție a contractului până la data de 29.05.2021.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799 m
 • Scada Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 52.040 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 25.07.2018.

 

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări:

 

UAT Galați:

- Sistem alimentare cu apă: 6.528 m

- Sistem de canalizare: 1.761 m

- Reabilitare Rezervor 2 - GA Filesti

UAT Smârdan:

- Sistem alimentare cu apă: 9.874 m

- Sistem de canalizare: 8.710 m

 

Progres fizic: 17,33%; Progres financiar: 15,73% (include avans 10%).

 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018

Valoare contractată: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.043 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

 

Până la data prezentă s-au executat lucrări:

 

 

- UAT Fundeni/Hanu Conachi:

Sistem alimentare cu apa: 335 m

Sistem de canalizare: 13.991 m

 

 

- UAT Tudor Vladimirescu:

Sistem alimentare cu apa: 6.880 m

Sistem canalizare: 12.280 m

 

 

- UAT Piscu:

Sistem alimentare cu apa: 1.495 m

Sistem de canalizare: 17.436 m

 

- UAT Independența:

Sistem alimentare cu apa: 2.131 m

Sistem de canalizare: 9.785 m

 

- UAT Braniștea:

Sistem de canalizare: 18.672 m

 

- UAT Sendreni:

Sistem alimentare cu apa: 611 m

Sistem de canalizare: 21.455 m

 

Progres fizic: 36,72%; Progres financiar: 23,31% (include avans 10%).

 

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841 / 12.07.2018

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fara TVA

Durata contractului: 28 luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 07.01.2020 s-a semnat Act adițional nr. 3 prin care se modifică durata de execuție a contractului până la data de 09.04.2021.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

 

Până la data prezentă s-au executat următoarele lucrări:

 

- UAT Cosmești

Sistem alimentare cu apă: 4.450 m;

Sistem de canalizare: 12.702 m;

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești - GA Furcenii Vechi - GA Movileni - 5.633 m

Conducta de refulare SPAU C5 - 1.324 m;

Conductă de refulare SPAU C3 - 716 m;

Statii de pompare apa uzata noi - 4 buc (SPAU C2, SPAU C3, SPAU C4, SPAU C5).

 

- UAT Movileni:

Conducta de aductiune Front captare Cosmesti - GA Furcenii Vechi - GA Movileni - 500 m;

Sistem canalizare: 10.239 m;

Sistem alimentare cu apa: 345 m;

Conducta de refulare SPAU M2: 114 m;

Statii de pompare apa uzata noi - 2 buc (SPAU M1, SPAU M2).

 

Conducta de transfer UAT Matca - SEAU Tecuci

- Conducta de refulare SPAU T11: 2550 m;

- Statii de pompare apa uzata noi - 1 buc. (SPAU T11).

 

Progres fizic: 28,96%; Progres financiar: 32,37% (include avans 10%).

 

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Nr. contract: 25692 / 18.07.2018

Valoare contractată: 31.226.774,73 lei fără TVA

Durata contractului: 24 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 07.01.2020 s-a semnat Act aditional nr. 4 prin care se modifica durata de executie a contractului pana la data de 08.12.2020.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

 

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări:

 

UAT Berești:

- Sistem alimentare cu apă: 4.607 m

- Sistem de canalizare: 2.518 m

- Conducta refulare apa uzata: 58 m.

 

UAT Berești Meria:

- Conducta de aducțiune GA Berești - GA Pleșa în UAT Berești Meria: 3.535 m

- Sistem alimentare cu apă: 1.481 m

- Sistem de canalizare: 1.250 m

- Conducta refulare apa uzata: 635 m.

 

Progres fizic: 12,64 %; Progres financiar: 15,44% (include avansul de 10%).

 

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract: 14814 / 02.05.2018

Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

 

În data prezentă sunt în curs de execuție lucrări la următoarele obiective:

 

SEAU Movileni:

- Cameră de distribuție treaptă biologică;

- Stație pompare admisie;

- Bazin anaerob;

- Bazine cu namol activat;

- Cămin debitmetru influent;

- Hala deshidratare namol;

- Stație pompare supernatant;

- Stație pompare canalizare incinta;

- Retele in incinta (canalizare, apa potabila, electrice)

- Pavilion administrativ;

- Cămin colectare spumă;

- Instalație automatizare și control (SCADA);

- Stație de pompare namol activ recirculant si in exces;

- Cămin colectare grasimi;

- Imprejmuire si porti;

- Instalatie pretratare mecanica;

- Decantoare secundare;

- Camera distributie decantoare secundare;

- Statie suflante;

- Camin debitmetru efluent;

- Statie de pompare apa tehnologica;

- Colector si gura de descarcare efluent si statie de pompare pentru nivele mari

- Ingrosator de namol;

- Amenajare incinta;

- Post de transformare si alimentare cu energie electrica

 

SEAU Berești:

- Statie pompare admisie;

- Instalatie pretratare mecanica;

- Camin debitmetru influent;

- Bazine cu namol activat;

- Statie de suflante;

- Hala deshidratare namol;

- Stație pompare supernatant;

- Stație pompare canalizare incintă;

- Retele in incinta (canalizare, apa potabila, electrice)

- Pavilion administrativ;

- Atelier si depozit;

- Cămin colectare grăsimi;

- Prelevator automat de probe influent;

- Prelevator automat de probe efluent;

- Bazin anaerob;

- Stocare - dozare reactiv;

- Camera distributie treapta biologica;

- Instalație automatizare și control (SCADA);

- Stație de pompare nămol activ recirculant și în exces;

- Amenajare incintă;

- Imprejmuire si porti;

- Canal intrare si gratare rare;

- Decantoare secundare;

- Camera distributie decantoare secundare;

- Camin debitmetru efluent;

- Statie de pompare apa tehnologica;

- Ingrosator de namol;

- Instalatie automatizari si SCADA.

 

Depozite namol SEAU Galati:

- Depozit nr. 1

- Montaj structura metalica si lucrari mecanice

- Depozit nr. 2

- Montare structura metalica si placi din policarbonat;

- Retele in incinta;

- Umpluturi si sistematizare;

- Amenajare incinta;

- Lucrari electrice.

 

Depozit namol Sendreni:

- Depozitele nr. 1 si 2

- Betonare fundatii, armare si cofrare rigole, betonare rigole, umpluturi in straturi.

- Depozite 3, 4 si 5

- Armare pardoseala;

- Aprovizionare suporti pentru biofiltre.

 

Progres fizic: 64,60%; Progres financiar: 50,55% (include avans 10%).

 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018

Valoare contractată: 67.809.950,95 lei fără TVA

Durata contractului este de 29 de luni de la data Ordinului de începere,la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere aducțiune - 21.687 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

În data de 22.10.2018 contractul a fost încheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galați.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 12.11.2018.

 

Pana la data prezenta, s-au transmis urmatoarele documente, in conformitate cu Graficul de Predare a documentelor de catre Antreprenor.

 • Studiile Topografice si Studiile Geotehnice;
 • Proiect tehnologic;
 • Documentatii avize si Proiectul pentru autorizarea constructiei;
 • Proiect tehnic si detalii de executie.

In data prezenta sunt in curs de executie lucrari la urmatoarele obiective:

ST Liesti si conducta de aductiune ST Liesti - GA Salcia

 • Bazin preoxidare si coagulare - floculare
 • Bazin tampon apa spalare filtre
 • Statie de filtre pe nisip
 • Depozit namol deshidratat
 • Camin vane, admisie si camin debitmetre
 • Statie de reactivi, statie clorinare si reglare pH
 • Camin vane iesire statie si legatura la conductele magistrale
 • Platforma depozit namol
 • Cladire administrativa
 • Camin vane inchidere conducte magistrale
 • Camin vane si golire
 • Camin debitmetru si masura parametrii apa potabila
 • Retele incinta
 • Conducta de aductiune ST Liesti - GA Salcia

Reabilitarea conductei de aductiune de la Vadu Rosca

Front de captare si conducta de aductiune Beresti

 • Conducta de aductiune

Front de captare si conducta de aductiune Cosmesti Vale

 • Front de captare

GA Cosmesti Vale

 • Camin debitmetru si masura parametrii apa bruta
 • Bazin preoxidare SP apa preoxidata
 • Statie filtre mediu catalitic, statie de filtre CAG
 • SP apa spalare si SP apa potabila
 • Rezervor apa potabila spalare filtre
 • Bazin apa de spalare / Bazin apa decantata

Progres fizic: 36,88 %; Progres financiar: 31,06 % (include avans 10%).

 

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693 / 18.07.2018

Valoare contractată: 47.126.111,06 lei fara TVA

Durata contractului era de 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

In data de 07.01 2020 s-a semnat Act aditional nr. 3 prin care se modifica durata de executie a contractului pana la data de 08.08.2020.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

 

Până la data prezentă, s-au executat lucrări în Municipiul Tecuci:

 

- Sistem alimentare cu apa: 13.369 m

- Conducta de aducțiune: 5.652 m

- Sistem de canalizare și refulare: 13.755 m

- Statii de pompare apa uzata noi - 9 buc.

 

Progres fizic: 29,29 %; Progres financiar: 29,91 % (include avans 10%).

 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Nr. contract: 23295 / 02.07.2018

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA

Durata contractului: 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugăperioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. - S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 23.07.2018.

 

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

 

UAT Liesti

- Sistem alimentare cu apa: 8.921 m;

- Sistem de canalizare: 10.094  m

 

UAT Ivesti

- Sistem alimentare cu apa: 4.721 m;

- Sistem de canalizare: 4.019 m

 

UAT Barcea

- Sistem alimentare cu apa: 4.893 m;

- Sistem de canalizare: 2.139 m

 

UAT Umbraresti

Sistem alimentare cu apa: 2.412 m;

- Sistem de canalizare: 4.958 m

 

UAT Draganesti

- Sistem alimentare cu apa: 3.979 m;

- Sistem de canalizare: 5.518 m

 

UAT Pechea

- Sistem alimentare cu apă: 2.838 m;

- Sistem de canalizare: 4.307 m

 

UAT Slobozia Conachi

- Sistem alimentare cu apa: 615 m;

- Sistem de canalizare: 2.149 m

 

UAT Cuza Vodă

- Sistem alimentare cu apă: 390 m;

- Sistem de canalizare: 250 m

 

Progres fizic: 37,47 %; Progres financiar: 26,99 % (include avans 10%).

 

12. Contract GL-CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract: 14376 / 02.06.2020

Valoare contractată: 28.083.243 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni.

Lucrări ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa:

- Extindere retea de distributie apa potabila - 18.026 m

b) La sistemul de canalizare

- Reabilitare si extindere retea de canalizare - 36,275 km inclusiv conductele de refulare de la SPAU

- Constructie statii de pompare apa uzata 9 buc.

- Instrumentatie pentru transmitere date in sistem SCADA apa si canalizarea

 

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat in data de 02.06.2020, cu S.C. Arcif AG S.R.L. in calitate de lider al Asocierii S.C. Arccif AG S.R.L. - S.C. Arcon AG S.R.L. - S.C. M.I.S.A. S.R.L. - S.C. Proconstrind S.R.L.

 

 

13. Contract GL-CL-10 Proiectare și execuție lucrari de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați

Nr. contract: 15210 / 04.05.2018

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

 

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

- S-a predat proiectul tehnic si detaliile de executie;

- S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Galati - 51 buc;

- S-au montat la Dispeceratul Galati: Servere, UPS-uri, Videowall, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;

- S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Tecuci - 10 buc;

- S-au montat la Dispeceratul Tecuci: servere, UPS-uri, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;

- S-au instalat sistemele de operare pe servere la Dispeceratul Galati si Tecuci;

- S-a montat generatorul electric la Dispeceratul din Galati;

- S-au instalat licentele pentru aplicatia SCADA la Dispeceratul Apa Galati si Tecuci.

- S-a lucrat la integrarea in aplicația SCADA a urmatoarelor obiective:

- Hidrofoarele din Galati;

- Hidrofoarele din Tecuci;

- Statia de pompare Uzina de Apa nr. 2;

- Statia de pompare Turnu;

- Statia de pompare Filesti;

- Statia de pompare Serbesti;

- SCADA local GA Liești;

- SCADA local GA Pechea.

 

Progres fizic: 75,55 %; Progres financiar: 62,92 % (include avans 10%).

 

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract: 45095/27.11.2017 - valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - nr. contract: 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

În data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc).

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) nr. contract: 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract: 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA

Contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc).

In baza stadiului pe componentele proiectului, asa cum au fost detaliate mai sus, rezulta, la nivel de proiect, urmatoarele:

- Stadiul fizic cumulat la nivelul proiectului: 29,93 %;
- Stadiul financiar cumulat la nivelul proiectului: 23,28 %, incluzand 10% avans pentru toate contractele de lucrari.

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151