PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 31.12.2018

Cu privire la contractele din cadrul proiectului, detalierea stadiului este prezentată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Valoare estimată - 25.972.798 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

S-a finalizat procedura de achiziție publică.Semnarea contractului este condiționată de soluționarea contestației depuse la CNSC.

 

2. Contract GL-CS-02 - Auditul  Proiectului

Nr. contract 17326 / 18.05.2018

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea  anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326 / 18.05.2018 a fost incheiat cu S.C.ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de începere a fost emis în data de 01.01.2019

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 0%.

 

3. Contract GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995  

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 72 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractulu este cea de Asistență tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

Contractul nr. 7720 / 20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 10,81%; Progres financiar: 0%.

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Nr. contract: 24842 / 12.07.2018   

Valoare contractată: 102.821.009,87 lei fără TVA 

Durata contractului: 30 de luni de la Ordinul de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.  

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799 m
 • Scada Local Apă – 2 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 52.040 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 25.07.2018.

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări în:

UAT Galați:

-      Sistem alimentare cu apă: 1.697 m

-   Sistem de canalizare: 348 m

UAT Smârdan:    

-      Sistem alimentare cu apă: 2.168 m

-   Sistem de canalizare: 2.219 m

Progres fizic: 4,08%; Progres financiar: 10% (avans).

 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018

Valoare contractată: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.043 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

Până la data prezentă s-au executat lucrări:

- UAT Fundeni/Hanu Conachi:

    Sistem de canalizare: 228 m

 - UAT Independența:

    Sistem alimentare cu apă: 1.024 m

    Sistem de canalizare: 242 m

 - UAT Tudor Vladimirescu:

    Sistem alimentare cu apa: 100 m

    Sistem canalizare: 18 m

 - UAT Piscu:

    Sistem de canalizare: 36 m

  Progres fizic: 0,63%; Progres financiar: 10% (avans).

 

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și  Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841 / 12.07.2018

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fara TVA

Durata contractului: 28 luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă s-au executat următoarele lucrări

- UAT Cosmești

Sistem alimentare cu apă: 3.263 m;

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești - GA Furcenii Vechi - GA Movileni 1500 m

- UAT Movileni Movileni

Sistem canalizare: 2.138 m;

 

Progres fizic: 7,03%; Progres financiar: 10% (avans).

 

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Nr. contract: 25692 / 18.07.2018

Valoare contractată: 31.226.774,73 lei fără TVA

Durata contractului: 24 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări:

UAT Berești:

- Sistem alimentare cu apă: 1.870 m

- Sistem de canalizare: 722 m

UAT Berești Meria:

Conducta de aducțiune GA Berești - GA Pleșa în UAT Berești Meria: 3.492 m

 

Progres fizic: 3,19%; Progres financiar: 10% (avans).

 

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract: 14814 / 02.05.2018

Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Până la data prezentă, s-au finalizat Documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru cele două stații de epurare și pentru cele două depozite de namol.

S-au obținut Autorizațiile de construire pentru SEAU Berești și SEAU Movileni, Depozit namol SEAU Galați și Depozit namol UAT Sendreni. S-a început execuția lucrărilor de construcții aferente SEAU Berești și SEAU Movileni.

Progres fizic: 1,62%; Progres financiar: 10% (avans).

 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018

Valoare contractată: 67.809.950,95 lei fără TVA

Durata contractului este de 29 de luni de la data Ordinului de începere,la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere  aducțiune - 21.687 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

În data de 22.10.2018 contractul a fost încheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galați.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 12.11.2018.

Progres fizic: 0%; Progres financiar: 0% (avans).

 

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693 / 18.07.2018

Valoare contractată: 47.126.111,06 lei fara TVA

Durata contractului: 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc  

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat lucrări în Municipiul Tecuci:

- Sistem alimentare cu apa: 746 m

- Conducta de aducțiune: 3.298 m

- Sistem de canalizare și refulare:978 m

Progres fizic: 4,37%; Progres financiar: 10% (avans).

 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Nr. contract: 23295 / 02.07.2018

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA

Durata contractului: 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugăperioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. - S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 23.07.2018.

Până la data prezenta, s-a obținut Autorizația de Construire nr. 69/25444 din 29.10.2018 pentru aglomerarea Pechea.

Pentru aglomerarea Liești s-au obținut toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, mai puțin avizul de amplasament lucrări de la DRDP Iași, care este înaintat spre analiză la DRDP Iași.

Progres fizic: 2,12%; Progres financiar: 10% (avans).

 

12. Contract GL-CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract: 15828 / 09.05.2018

Valoare contractată: 24.817.443,04 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a)      La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b)      La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
 • Conducte de refulare - 1.928 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Stadiul contractului

Contractul nr. 15828 / 09.05.2018, a fost incheiat cu S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis in data de 04.06.2018.

Pana la data prezenta, s-au obținut cele patru autorizații de construire.

Progres fizic: 2,60%; Progres financiar: 0%.

 

13. Contract GL-CL-10 Lucrari de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați

Nr. contract: 15210 / 04.05.2018

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Progres fizic: 10,98%; Progres financiar: 10,98%.

 

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract: 45095/27.11.2017 - valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - nr. contract: 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

În data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc). S-au aplicat penalități în cuantum de 6.195,58 lei.

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) nr. contract: 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract: 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA

Contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc.). S-au aplicat penalitati in cuantum de 3.593,33 lei.

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151