Rezultate

Principalii indicatori fizici ai proiectului

Sistem de alimentare cu apă

 • Captare apă (foraje) - 5 buc.
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă și aducțiuni apă - 249 km.
 • Stații tratare - 3 buc.
 • Stații clorare noi și reabilitate - 16 buc.
 • Stații de pompare și de repompare noi și reabilitate - 34 buc.
 • Rezervoare de stocare noi și reabilitate - 20 buc.
 • SCADA REGIONAL APĂ - 1 buc.

Sistem de canalizare

 • Construire stații de epurare - 2 buc.
 • Construire depozit temporar nămol - 2 buc.
 • Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate - 153 buc.
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare și conducte derefulare apă uzată - 535 km.
 • SCADA REGIONAL CANALIZARE - 1 buc.