COMPONENTE PROIECT

Denumirea contractului

Cod de identificare

 Contract numar

Valoarea estimata a contractului in lei, fara TVA (lei)

Valoarea contractata in lei, fara TVA (lei)

Valoarea finala a contractului in lei, fara TVA (lei)

Stadiul contractului

Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor

GL-CS-01

 3607/04.02.2019

25.972.798,00

22.618.614,06

atribuit

Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

GL-CS

 7720/20.03.2015

926.990,00

926.990,00

atribuit 

Auditul  Proiectului

GL-CS-02

 17326/18.05.2018

434.864,00

108.000

atribuit

Furnizare produse/echipamente pentru intretinere retea apa si canalizare

GL-CF

 45095/27.11.2017
   826/10.01.2018
 45096/27.11.2017
 46231/07.12.2017

4.719.308,00

3.935.000,00

3.935.000,00

atribuit

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările Galați si Smârdan

GL-CL-01

24842/12.07.2018

111.689.844,00

102.821.009,87

reziliat cu data de 15.10.2020 - in procedura de licitatie

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independenta, Piscu, Braniștea, Șendreni

GL-CL-02

27120/30.07.2018

168.125.701,00

165.905.086,05

atribuit

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarile Cosmesti si  Movileni si conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

GL-CL-03

 24841/12.07.2018

62.278.733,00

51.065.286,32

atribuit

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

GL-CL-04

 25692/18.07.2018

35.513.264,00

31.226.774,73

reziliat cu data de 15.10.2020 - in procedura de licitatie

SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

GL-CL-05

 14814/02.05.2018

46.871.328,00

43.824.691,00

atribuit

Statie de tratare Liești, inclusiv conductele de aductiune de la Vadu Roșca și către Gospodarire de Apa Salcia

GL-CL-06

 38885/22.10.2018

67.920.691,00

67.809.950,95

atribuit

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

GL-CL-07

 25693/18.07.2018

49.064.448,00

46.959.283,56

atribuit

Alimentare cu apa si canalizare in aglomerările Pechea si Liești

GL-CL-08

 23295/02.07.2018

70.866.981,00

65.458.454,43

atribuit

Lucrări de apă și apă uzată în aria de operare

GL-CL-09

 14376/02.06.2020

29.875.673,00

28.083.243,00

atribuit

Lucrări de automatizare, instalații electrice si dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional

GL-CL-10

 15210/04.05.2018

3.666.597,00

3.373.568,00

 atribuit

 

 Legendă :
CS – contract de servicii
CF – contract de furnizare
CL – contract de lucrări