PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 30.09.2023

Pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”, a fost semnat Contractul de Finanțare nr.158/20.12.2017.

Cu privire la contractele din cadrul proiectului și stadiul acestora la 30.09.2023, situația este detaliată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Nr. contract - 3607/04.02.2019.

Valoare contractată – 22.618.614,06 lei fără TVA.

În data de 13.02.2023 s-a semnat Actul adițional nr. 24 prin care s-a stabilit valoarea contractului 22.617.418,87 lei, fără  TVA.

Durata contractului 66 de luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor.

Activitați ce se vor desfășura în cadrul contractului:

a) Asistența în Managementul Proiectului

Asistență pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

b) Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost încheiat cu asocierea S.C. Hill Internațional S.R.L - Hill Internațional NV – S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de începere pentru Activitatea B – Supervizare a contractelor de lucrări, 18.02.2019 și pentru Activitatea A - Asistența în Managementul Proiectului, 22.04.2019.

Progres fizic: 83,33 %; Progres financiar: 64,83 %.

 

2. Contrat GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract - 17326/18.05.2018.

Valoare contractată – 108.000 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de începere.

Activitați ce se vor desfășura în cadrul contractului:

- întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326/18.05.2018, a fost încheiat cu S.C.ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de începere a fost emis în data de 01.01.2019.

Progres fizic: 90,00 %; Progres financiar: 90,00 %.

3. Contract GL-CS Asistenta tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

Nr. contract - 7720/20.03.2015

Valoare contractată – 926.990,00 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 92 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfașura în cadrul contractului este cea de Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995.

În data de 06.09.2023 s-a semnat Actul adițional nr. 17 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 15 luni, pană la data de 31.03.2024.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720/20.03.2015 a fost încheiat cu Ramboll South East Europe SRL în calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 94,21 %; Progres financiar: 0 %.

 

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Contractul cu Asocierea S.C. Rotary Construcții S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Construcții si Montaj 93 S.A., București a fost reziliat începand cu data de 15.10.2020.

În luna Ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achiziție publică și s-a publicat Anunțul de participare nr. CN1027841 din 22.01.2021 cu  documentația de atribuire pentru rest de executat din contractul GL-CL-01.

După finalizarea procedurii de achiziție publică s-a semnat contractul nr. 21701/26.07.2021, cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A.

Valoare contractată: 139.761.252,19 lei, fără TVA.

Durata contractului: 720 zile de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 03.12.2021 s-a semnat Actul adițional nr. 2 prin care s-a stabilit valoarea contractului 139.757.796,07 lei, fără TVA.

În data de 19.12.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 4 prin care s-a stabilit valoarea totala estimata maxima a contractutui, incluzand valoarea totala estimata a rezervei de ajustare si implementare conform OUG 64/2022, respectiv valoarea de 181.940.704,40 lei.

În data de 05.07.2023 s-a semnat Actul adițional nr. 5 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 72 zile, pană la data de 02.10.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune – 13.000 m
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă – 15.377 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 5 buc
 • Scada Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare – 48.438 m
 • Conducte de refulare – 23.450 m
 • Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate - 25 buc
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A. Galați

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 02.08.2021.

 

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 64,55 % raportat la valoarea maxima a contractului. 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018.

Valoare contractată: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata inițiala a contractului era de 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 27.10.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 11 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 342 zile, pană la data de 11.10.2023.

În data de 28.09.2023 s-a semnat Actul adițional nr. 15 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 217 zile, pană la data de 15.05.2024.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 50.383 m
 • Extindere rețea de canalizare -154.335 m
 • SCADA Local Canalizare- 6 buc

Stadiul contractului

Contractul nr. 27120/30.07.2018a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

Pană la data prezentă s-au executat lucrări:

UAT Fundeni/Hanu Conachi:

 • Rețea alimentare cu apă: 514 m
 • Rețea de canalizare: 23.853 m 

UAT Tudor Vladimirescu:

 • Rețea alimentare cu apă: 9.633 m
 • Rețea de canalizare: 37.262 m

UAT Piscu:

 • Rețea alimentare cu apă: 5.398 m
 • Rețea de canalizare: 27.632 m

UAT Independența:

 • Rețea alimentare cu apă: 5.746 m
 • Rețea de canalizare: 17.636 m

UAT Braniștea:

 • Rețea alimentare cu apă: 2.441 m
 • Rețea de canalizare: 29.345 m

UAT Șendreni:

 • Rețea alimentare cu apă: 3.999 m
 • Rețea de canalizare: 39.502 m

UAT Galați:

 • Rețea de canalizare: 3.240 m

Progres fizic: 75,93 %; Progres financiar: 63,28 % calculat la valoarea maxima estimata a contractului.

Antreprenorul, HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București, începand cu data de 19.01.2022, se află în insolvență.

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841/12.07.2018.

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei, fără TVA.

Durata contractului era de 28 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 21.12.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 15 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 904 zile, pană la data de 28.05.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul nr. 24841/12.07.2018 a fost încheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. Bucuresti, Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Progres fizic: 100,00 %; Progres financiar: 100,00 calculat la valoarea finala a contractului.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor după cum urmează:

 • în data de 08.08.2023 pentru lucrările de retele apa potabila si de canalizare executate în UAT Cosmesti si UAT Movileni;
 • în data de 07.08.2023 pentru lucrările executate pentru Gospodariile de Apa potabila în UAT Cosmesti si UAT Movileni.
 • în data de 07-08.08.2023 pentru lucrările executate în UAT Tecuci.

Contractul se află în Perioada de Notificare a Defecțiunilor de 36 de luni.

Rotary Construcții SRL București se află în insolvența începand din 25.06 2020.

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerarea Berești

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorinare noi - 1 buc
 • Stații de repompare retea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizare – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Contractul a fost incheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Nr.contract: 25692/18.07.2018.

Valoare contractată: 31.226.774,73 lei, fără TVA.

Durata contractului era 24 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Contractul a fost reziliat începand cu data de 15.10.2020.

Pană la data reziliarii - Progres fizic: 16,35%; Progres financiar: 18,82% (include avans 10%).

În luna Ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achiziție publică și s-a semnat contractul nr. 17290/14.06.2021, cu Asocierea SGM CONTRACTOR SRL – ARCIF AG SRL – ARCON AG SRL – ROMTIM INSTAL SRL.

Valoare finală a contractului: 50.902.599,07 lei, fără TVA.

Durata contractului: 520 zile de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 de luni. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 01.07.2021.

În data de 28.11.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 3 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 43 zile, pană la data de 15.01.2023.

Progres fizic:100%; Progres financiar:100%.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor după cum urmează:

 • în data de 11.01.2023 pentru lucrările de retele apa potabila si de canalizare executate în UAT Beresti si UAT Beresti Meria;
 • în data de 12.01.2023 pentru lucrările executate pentru Statiile de pompare apa potabila în UAT Beresti;
 • în data de 13.01.2023 pentru lucrările executate pentru Gospodaria de Apa potabila si Statiile de pompare apa potabila în UAT Beresti Meria.

Contractul se află în Perioada de Notificare a Defectelor de 48 de luni.

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract -14814/02.05.2018.

Valoare finală a contractului: 46.304.059,47 lei, fără TVA.

Durata contractului a fost de 36 de luni + 46 zile de la data Ordinului de începere, la care se adaugă Perioada de Notificare a Defecțiunilor de 36 de luni.

Lucrări executate în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7233 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3083 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul nr. 14814/02.05.2018 a fost încheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, în calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L- Pet Communications S.R.L..

Ordinul de începere fost emis în data de 04.06.2018.

Lucrările au fost finalizate în data de 15.07.2021.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 100 %.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor după cum urmează:

În data de 28.07.2021 s-a efectuat recepția la terminare lucrărilor pentru obiectivul Depozit nămol SEAU Galați.

În data de 16.08.2021 s-a efectuat recepția la terminare lucrărilor pentru obiectivul SEAU Berești.

În data de 18.08.2021 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul SEAU Movileni.

În data de 31.08.2021 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Depozit nămol UAT Șendreni.

Contractul se află în Perioada de Notificare a Defecțiunilor de 36 de luni.

9. Contract GL-CL-06 Stație Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Nr. contract-38885/22.10.2018.

Valoare contractată : 67.809.950,95 lei, fără TVA.

Durata inițială a contractului era de 29 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 20.12.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 9 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 716 zile, pană la data de 30.03.2023.

Progres fizic: 100%; Progres financiar: 99,86%.

In data de 05.05.2022 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul Reabilitare conducta de aductiune Vadu Rosca.

In data de 24.05.2023 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul ST Liesti si conducta   de aductiune Salcia-Liesti.

In data de 25.05.2023 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul GA Cosmesti Vale, front de captare si conducta de aductiune F1, F2-GA Cosmesti Vale.

In data de 23.05.2023 s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul GA Beresti,  front de captare si conducta de aductiune F1, F2, F3-GA Beresti.

Contractul se află în Perioada de Notificare a Defectelor de 36 de luni.

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693/18.07.2018.

Valoare contractată: 53.166.314,96 lei, fără TVA.

Durata contractului era de 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 18.05.2023 s-a semnat Actul adițional nr. 18 prin care se extinde durata de   execuție a contractului cu 1178 zile, pană la data de 28.06.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul nr. 25693/18.07.2018 a fost încheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L. Bucuresti, Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București. Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 77,91 % calculat la valoarea maxima estimata a contractului.

Rotary Construcții SRL Bucuresti, se află în insolvența începand din 25.06 2020.

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea și Liești

Nr. contract: 23295/02.07.2018.

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei, fără TVA.

Durata inițială a contractului era de 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 10.08.2022 s-a semnat Actul adițional nr. 13 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 845 zile, pană la data de 16.12.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare -11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul nr. 23295/02.07.2018 a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCȚIA S.A. – S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor fost emis în data de 23.07.2018.

Antreprenorul, HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București, începând cu data de 19.01.2022, se află în insolvența.

Progres fizic: 100%; Progres financiar: 90,50% calculat la valoarea maxima estimata a contractului.

12. Contract GL - CL-09 -Lucrări de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract - 14376/02.06.2020.

Valoare contractată: 28.083.243 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni.

În data de 02.12.2020 s-a semnat Actul adițional nr. 2 prin care se extinde durata contractului cu 65 de zile, pană la data de 05.05.2022;

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.593 m 

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare – 36.951 m inclusiv conductele de refulare de la SPAU;
 • Construcție stații de pompare apă uzată – 9 buc;
 • Instrumentație pentru transmitere date în sistem SCADA apă și canalizarea;

Stadiul contractului

Contractul nr. 14376/02.06.2020 a fost încheiat în data de 02.06.2020, cu S.C. Arcif AG S.R.L. în calitate de lider al Asocierii S.C. Arcif AG S.R.L. – S.C. Arcon AG S.R.L. – S.C. M.I.S.A S.R.L. – S.C.Proconstrind S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 01.07.2020.

Lucrările au fost finalizate în data de 03.05.2022.

S-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor dupa cum urmează:

 • în data de 24.03.2022 pentru lucrările executate în UAT Braniștea;
 • în data de 28.03.2022 pentru lucrările executate în UAT Movileni.
 • în data de 04.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Fundeni.
 • în data de 05.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Șendreni.
 • în data de 06.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Berești.
 • în data de 07.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Berești Meria.
 • în data de 11.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Independența.
 • în data de 12.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Tudor Vladimirescu.
 • în data de 13.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Cosmești.
 • în data de 18.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Piscu.
 • în data de 20.04.2022 pentru lucrările executate în UAT Smardan.
 • în data de 02.06.2022 pentru părți de lucrări executate în UAT Berești, strada Trandafirilor.

Contractul se află în Perioada de Notificare a Defecțiunilor de 48 de luni.

Progres fizic:100,00 %; Progres financiar: 100,00 %.

13. Contract GL-CL-10 - Proiectare și execuție lucrări de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați

Nr. contract: 15210/04.05.2018.

Valoare contractată este de 3.373.568 lei, fără TVA.

Durata de execuție a contractului este de 36 luni si 778 zile de la data Ordinului de începere, respectiv 22.07.2023, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

În data de 11.10.2021 s-a semnat Actul adițional nr. 3 prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 778 zile, pană la data de 22.07.2023.

În data de 16.06.2023 s-a semnat Act adițional nr. 5, prin care se extinde durata de execuție a contractului cu 940 zile, pană la data de 31.12.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul nr. 15210/04.05.2018 a fost încheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Pană la data prezentă s-au executat lucrările din cadrul contractului, inclusiv integrari in SCADA a lucrarilor efectuate in cadrul celorlalte contracte din cadrul proiectului, cu exceptia contractului GL-CL-02.

În cadrul contractului, în data de 29.02.2023, au fost recepționate lucrări în valoare de 2.606.512,00 lei fara TVA.

Progres fizic: 86,02%; Progres financiar: 80,35 %.

14. Contract GL-CF - Achiziția de produse/echipamente

Activități de furnizare echipamente, după cum urmează:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract- 45095/27.11.2017- valoare contractată - 2.095.000,00 lei, fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL București.

Durata contractului a fost de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

În data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocuratițor întreținere sistem canalizare (1 buc) – nr. contract- 826/10.01.2018 - valoare contractată – 559.000,00 lei, fără TVA.

Contract încheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL București.

Durata contractului a fost de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

În data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-01 – Autocuratitor întreținere sistem canalizare (1 buc). 

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) - nr. contract- 45096/27.11.2017 - valoare contractată – 665.000,00 lei, fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu S.C. Leader ECO S.R.L. București.

Durata contractului a fost de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

În data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract - 46231/07.12.2017 - valoare contractată – 616.000,00 lei, fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu S.C. Eurobody Hydraulics S.R.L. București.

Durata contractului a fost de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

În data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc). 

 

În baza stadiului pe componentele proiectului, așa cum au fost detaliate mai sus, rezultă, la nivel de proiect, următoarele:

 • Stadiu fizic cumulat la nivelul proiectului: 94,25 %;
 • Stadiu financiar cumulat la nivelul proiectului: 78,15 %
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151