PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 30.04.2019

Cu privire la contractele din cadrul proiectului, detalierea stadiului este prezentată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Nr. contract: 3607/04.02.2019

Valoare contractată - 22.618.614,06 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost incheiat cu asocierea S.C. Hill International S.R.L. - Hill International NV - S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de incepere pentru Activitatea B - Supervizare a contractelor de lucrari, 18.02.2019 și pentru Activitatea A - Asistenta în Managementul Proiectului, 22.04.2019.
    Progres fizic: 3,03%; Progres financiar: 0%.

 

2. Contract GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract 17326 / 18.05.2018

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326 / 18.05.2018 a fost incheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de începere a fost emis în data de 01.01.2019

Progres fizic: 10%; Progres financiar: 10%.

 

3. Contract GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 72 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractulu este cea de Asistență tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720 / 20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 27,03%; Progres financiar: 0%.

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Nr. contract: 24842 / 12.07.2018

Valoare contractată: 102.821.009,87 lei fără TVA

Durata contractului: 30 de luni de la Ordinul de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare și extindere aducțiune - 15.217 m
 • Stații de repompare aducțiune noi - 2 buc
 • Stații pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 6 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 22.799 m
 • Scada Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • Conducte de refulare - 27.478 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 52.040 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 25.07.2018.

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări în:

UAT Galați:

- Sistem alimentare cu apă: 1.858 m

- Sistem de canalizare: 348 m

- Reabilitare Rezervor 2 - GA Filesti

UAT Smârdan:

- Sistem alimentare cu apă: 4.107 m

- Sistem de canalizare: 3.330 m

Progres fizic: 6,05%; Progres financiar: 10,85% .

 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018

Valoare contractată: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.043 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

Până la data prezentă s-au executat lucrări:

- UAT Fundeni/Hanu Conachi:

Sistem de canalizare: 1.745 m

- UAT Tudor Vladimirescu:

Sistem alimentare cu apa: 6.620 m

Sistem canalizare: 2.434 m

- UAT Piscu:

Sistem de canalizare: 933 m

- UAT Independența:

Sistem alimentare cu apa: 930 m

Sistem de canalizare: 1.945 m

- UAT Braniștea:

Sistem de canalizare: 2.367 m

 

- UAT Sendreni:

Sistem de canalizare: 1.872 m

Progres fizic: 7,21%; Progres financiar: 10% (avans).

 

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841 / 12.07.2018

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fara TVA

Durata contractului: 28 luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă s-au executat următoarele lucrări

- UAT Cosmești

Sistem alimentare cu apă: 4.450 m;

Sistem de canalizare: 104 m;

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești - GA Furcenii Vechi - GA Movileni 1500 m

Conducta de refulare SPAU C5 - 1.060 m;

 

- UAT Movileni:

Conducta de aductiune Front captare Cosmesti - GA Furcenii Vechi - GA Movileni - 500 m;

Sistem canalizare: 5.423 m;

Conducta de refulare SPAU T11: 2.550 m.

 

Progres fizic realizat pe total contract: 8%; Progres financiar: 11,31%.

 

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Nr. contract: 25692 / 18.07.2018

Valoare contractată: 31.226.774,73 lei fără TVA

Durata contractului: 24 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorare noi - 1 buc
 • Stații de repompare rețea noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 33.170 m
 • SCADA Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere rețea de canalizarea – 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat următoarele lucrări:

UAT Berești:

- Sistem alimentare cu apă: 3.412 m

- Sistem de canalizare: 1.275 m

UAT Berești Meria:

Conducta de aducțiune GA Berești - GA Pleșa în UAT Berești Meria: 3.492 m

 

Progres fizic: 4,13%; Progres financiar: 10% (avans).

 

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract: 14814 / 02.05.2018

Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

Până la data prezentă, s-au executat urmatoarele lucrari:

 

SEAU Movileni:

- Studii de teren;

- Documentatii avize si Proiectul pentru autorizarea constructiei;

- Sapatura obiect 1.3 - Canal intrare si gratare rare;

- Sapatura obiect 1.4 – Statie pompare admisie;

- Turnare beton egalizare obiect 1.4 – Statie pompare admisie;

- Sapatura obiect 1.8 – Camera de distributie treapta biologica;

- Turnare beton egalizare obiect 1.8 – Camera de distributie treapta biologica;

- Sapatura obiect 1.9 – Bazin anaerob;

- Turnare beton egalizare obiect 1.9 – Bazin anaerob;

- Sapatura obiect 1.10.1 – Bazine cu namol activat;

- Turnare beton egalizare obiect 1.10.1 – Bazine cu namol activat;

- Sapatura obiect 1.10.2 – Decantoare secundare;

- Turnare beton egalizare obiect 1.10.2 – Decantoare secundare;

- Sapatura obiect 1.10.2a – Camera de distributie decantoare secundare;

- Turnare beton egalizare obiect 1.10.2a – Camera de distributie decantoare secundare;

- Sapatura obiect 1.14 – Camin debitmetru efluent;

- Turnare beton egalizare obiect 1.14 – Camin debitmetru efluent;

- Sapatura obiect 1.15 – Statie pompare apa tehnologica;

- Turnare beton egalizare obiect 1.15 – Statie pompare apa tehnologica;

- Sapatura obiect 1.36 – Statie pompare namol activ recirculat si in exces;

- Turnare beton egalizare obiect 1.36 – Statie pompare namol activ recirculat si in exces.

- Terasamente si montaj conducta descarcare in emisar obiect 1.16 - Colector si gura de descarcare efluent si statia de pompare pentru nivele mari;

SEAU Beresti:

- Studii de teren;

- Proiect tehnologic;

- Documentatii avize si Proiectul pentru autorizarea constructiei;

- Sapatura obiect 2.3 - Canal intrare si gratare rare;

- Turnare beton egalizare obiect 2.3 - Canal intrare si gratare rare;

- Sapatura obiect 2.4 – Statie pompare admisie;

- Turnare beton egalizare obiect 2.4 – Statie pompare admisie;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.4 – Statie pompare admisie;

- Sapatura obiect 2.10.2 – Decantoare secundare;

- Turnare beton egalizare obiect 2.10.2 – Decantoare secundare;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.10.2 – Decantoare secundare;

- Sapatura obiect 2.10.2a – Camera de distributie decantoare secundare;

- Turnare beton egalizare obiect 2.10.2a – Camera de distributie decantoare secundare;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.10.2a – Camera de distributie decantoare secundare;

- Sapatura obiect 2.14 – Camin debitmetru efluent;

- Turnare beton egalizare obiect 2.14 – Camin debitmetru efluent;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.14 – Camin debitmetru efluent;

- Sapatura obiect 2.15 – Statie pompare apa tehnologica;

- Turnare beton egalizare obiect 2.15 – Statie pompare apa tehnologica;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.15 – Statie pompare apa tehnologica;

- Sapatura obiect 2.17 – Ingrosator de namol/ Bazin tampon namol;

- Turnare beton egalizare obiect 2.17 – Ingrosator de namol/ Bazin tampon namol;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.17 – Ingrosator de namol/ Bazin tampon namol;

- Sapatura obiect 2.36 – Statie pompare namol activ recirculat si in exces;

- Turnare beton egalizare obiect 2.36 – Statie pompare namol activ recirculat si in exces;

- Cofrare, armare, betonare, decofrare – radier obiect 2.36 – Statie pompare namol activ recirculat si in exces.

-  Betonare pereti decantor secundar Nord obiect 2.10.2 - Decantoare secundare

- Armare, cofrare si betonare jgheab si plansee intermediere obiect 2.10.2 - Decantoare secundare

- Cofrare si betonare radier obiect 2.3 Canal intrare si gratare rare

- Cofrare si betonare pereti obiect 2.4 - Statie pompare admisie

- Betonare pereti, cofrare, armare si betonare planseu - obiect 2.10.2 a - Camera de distributie decantoare secundare; obiect 3.36 Statie pompare namol activ recirculat si in exces; obiect 2.37 - Prelevator probe automat de probe efluent; obiect 2.15 - Statie pompare apa tehnologica; obiect 2.14 - Camin debitmetru efluent

- Sapatura; turnare beton egalizare, armare, cofrare si betonare talpi fundatii; armare, cofrare si betonare elevatii - obiect 2.23.

 

Depozit namol SEAU Galati:

- Studii de teren;

- Proiect tehnologic;

- Documentatii avize si Proiectul pentru autorizarea constructiei.

 

Depozit namol UAT Sendreni:

- Studii de teren;

- Proiect tehnologic;

- Documentatii avize si Proiectul pentru autorizarea constructiei.

 

Progres fizic: 4,48%; Progres financiar: 12,13%

 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018

Valoare contractată: 67.809.950,95 lei fără TVA

Durata contractului este de 29 de luni de la data Ordinului de începere,la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere aducțiune - 21.687 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

În data de 22.10.2018 contractul a fost încheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galați.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 12.11.2018.

 

Pana la data prezenta, s-au transmis Studiile Topografice si Studiile Geotehnice, in conformitate cu Graficul de Predare a documentelor de catre Antreprenor.

 

Progres fizic: 0,45%; Progres financiar: 10%

 

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693 / 18.07.2018

Valoare contractată: 47.126.111,06 lei fara TVA

Durata contractului: 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost în data de 06.08.2018.

Până la data prezentă, s-au executat lucrări în Municipiul Tecuci:

- Sistem alimentare cu apa: 3.324 m

- Conducta de aducțiune: 4.979 m

- Sistem de canalizare și refulare: 2.901 m

 

Progres fizic: 5,40%; Progres financiar: 11,73%

 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Nr. contract: 23295 / 02.07.2018

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA

Durata contractului: 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugăperioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. - S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 23.07.2018.

Până la data prezenta, s-a obținut cele doua autorizatii de construire. In data de 14.01.2019 a fost transmis Proiectul tehnic si detaliile de executie.

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

UAT Liesti

- Sistem alimentare cu apa: 2.309 m;

- Sistem de canalizare: 340 m

UAT Ivesti

- Sistem alimentare cu apa: 181 m;

- Sistem de canalizare: 520 m

UAT Barcea

- Sistem alimentare cu apa: 441 m;

- Sistem de canalizare: 7 m

 

Progres fizic: 7,25%; Progres financiar: 10%

 

12. Contract GL-CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract: 15828 / 09.05.2018

Valoare contractată: 24.817.443,04 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.026 m

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată - 9 buc
 • Conducte de refulare - 1.928 m
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare - 34.347 m

Stadiul contractului

Contractul nr. 15828 / 09.05.2018, a fost incheiat cu S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis in data de 04.06.2018.

Pana la data prezenta, s-au obținut cele patru autorizații de construire. S-au intocmit proiectele tehnice. Nu s-a inceput executia lucrarilor.

 

Progres fizic: 2,60%; Progres financiar: 0%.

 

In data de 12.04.2019, prin Hotararea intermediara nr. 107/2019, tribunalul Botosani a admis cererea de deschidere a procedurii de insolventa pentru S.C. Consproiect S.R.L. Botosani, in calitate de lider al Asocierii S.C. Consproiect M S.R.L. & S.C. Govora S.A. & S.C. Sphera Birou de lnvestitii si Consultanta S.R.L.

 

13. Contract GL-CL-10 Lucrari de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați

Nr. contract: 15210 / 04.05.2018

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

 

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

- S-a predat proiectul tehnic si detaliile de executie;

- S-au montat 30 tablouri de monitorizare la hidrofoarele din Galati;

 

Progres fizic: 10,98%; Progres financiar: 10,98%.

 

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract: 45095/27.11.2017 - valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - nr. contract: 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

În data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc). S-au aplicat penalități în cuantum de 6.195,58 lei.

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) nr. contract: 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract: 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA

Contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc.). S-au aplicat penalitati in cuantum de 3.593,33 lei.

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151