PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 31.07.2022

1. Contract GL-CS-01 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrărilor

Nr. contract - 3607/04.02.2019.

Valoare contractată – 22.617.692,27 lei fără TVA.

Activitati ce se vor desfasura în cadrul contractului:

A. Asistenta în Managementul Proiectului

Asistenta pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerintelor din Contractul de Finantare

 • Informarea publicului si publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic si a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost incheiat cu asocierea S.C. Hill International S.R.L - Hill International NV – S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de incepere pentru Activitatea B – Supervizare a contractelor de lucrari, 18.02.2019 si pentru Activitatea A - Asistenta in Managementul Proiectului, 22.04.2019.

Progres fizic: 62,12 %; Progres financiar: 55,21 %.                                

2. Contrat GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract - 17326/18.05.2018.

Valoare contractata – 108.000 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitati ce se vor desfasura în cadrul contractului:

 • întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale(RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului si a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326/18.05.2018, a fost incheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de incepere a fost emis in data de 01.01.2019.

Progres fizic: 70,00 %; Progres financiar: 70,00 %.

3. Contract GL-CS Asistenta tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995    

Nr. contract - 7720/20.03.2015

Valoare contractata – 926.990,00 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 92 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractului este cea de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720/20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 92,12 %; Progres financiar: 0 %.  

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Galati si Smârdan

Contractul cu Asocierea S.C. Rotary Constructii S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti a fost reziliat incepand cu data de 15.10.2020.

In data de 02.10.2020 a fost transmisa cererea de plata catre societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, emitenta Instrumentului de Garantie pentru Returnarea Avansului, prin care s-a solicitat executarea garantiei de avans. Intrucat pana la aceasta data societatea de Asigurare – Reasigurare, nu a facut plata, s-a demarat, pe calea instantei de judecata, procedura de recuperare a sumei reprezentand restul de avans datorat de societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA.

In luna Ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a publicat Anunțul de participare nr. CN1027841 din 22.01.2021 cu  documentatia de atribuire pentru rest de executat din contractul GL-CL-01. Data de depunere a ofertelor a fost 05.04.2021.

In data de 18.06.2021 a fost aprobat de catre ANAP Raportul procedurii, iar in data de 22.06.2021 s-au transmis comunicarile catre participantii la procedura.

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica s-a semnat contractul  nr. 21701/26.07.2021, cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A.

Valoare contractata: 139.761.252,19 lei, fără TVA.

Durata contractului: 720 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 13.000 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 15.377 m
 • Statii de repompare aductiune noi - 2 buc
 • Statii pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 5 buc
 • Scada Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 48.438 m
 • Conducte de refulare – 23.450 m
 • Statii de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 02.08.2021.

UAT Galati:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 5.650 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 4.034 m
 • Reabilitarea GA Filesti

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 10.210 m
 • Conducte de refulare – 12.008 m

UAT Smardan:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 2.616 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 680 m

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 24.520 m
 • Conducte de refulare – 1.116 m

Progres fizic: 43,48 %; Progres financiar: 28,08 % (include avansul).

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independenta, Piscu, Branistea, Sendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018.

Valoare contractata: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata initiala a contractului era de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 10.05.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 10 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 441 zile, pana la data de 03.11.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aductiune - 5.430 m
 • Statii clorare noi si reabilitate - 13 buc
 • Statii de repompare aductiune noi si reabilitate - 2 buc
 • Statii pompare noi si reabilitate – 8 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi – 36 buc
 • Conducte de refulare - 50.383 m
 • Extindere retea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare – 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 20.08.2018.

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

UAT Fundeni/Hanu Conachi:

 • Sistem alimentare cu apa: 514 m
 • Sistem de canalizare: 23.797 m

UAT Tudor Vladimirescu:

 • Sistem alimentare cu apa: 7.992 m
 • Sistem de canalizare: 34.780 m

UAT Piscu:

 • Sistem alimentare cu apa: 4.849 m
 • Sistem de canalizare: 27.632 m

UAT Independenta:

 • Sistem alimentare cu apa: 5.746 m
 • Sistem de canalizare: 17.636 m

UAT Branistea:

 • Sistem alimentare cu apa: 1.704 m
 • Sistem de canalizare: 28.549 m

UAT Sendreni:

 • Sistem alimentare cu apa: 3.093 m
 • Sistem de canalizare: 38.786 m

UAT Galati:

 • Sistem de canalizare: 2.938 m

Progres fizic: 69,36 %; Progres financiar: 59,09 % (include avans 10 %).

In data de 19.01.2022, prin Incheierea de sedinta a Tribunalului Bucuresti a fost admisa cererea debitorului S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. si s-a dispus deschiderea  procedurii generale de insolventa.

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Cosmesti si  Movileni si conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841/12.07.2018.

Valoare contractata: 51.065.286,32 lei, fără TVA.

Durata contractului era de 28 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 27.04.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 12 prin care se extinde durata de  executie a contractului cu 602 zile, pana la data de 30.07.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aductiune - 13.633 m
 • Statii clorare reabilitate - 2 buc
 • Statii de repompare aductiune noi si reabilitate - 2 buc
 • Statii pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere retea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 06.08.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Cosmesti:

 • Sistem alimentare cu apa: 5.939 m;
 • Sistem de canalizare: 37.701 m;
 • Conducta de aductiune Front captare Cosmesti-GA Furcenii Vechi-GA Movileni – 9.710 m;
 • Conducta de aductiune G.A. Cosmesti - 412 m
 • Conducta de refulare SPAU C5 – 1.324 m;
 • Conducta de refulare SPAU C3 – 716 m;
 • Conducta de refulare SPAU C4 – 705 m;
 • Conducta de refulare SPAU C2 – 1170 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 4 buc ( SPAU C2, SPAU C3, SPAU C4, SPAU C5).

UAT Movileni:

 • Conducta de aductiune Front captare Cosmesti- GA Furcenii Vechi- GA Movileni – 3.513 m;
 • Sistem de canalizare: 24.990 m;
 • Sistem alimentare cu apa: 405 m;
 • Conducta de refulare SPAU M 2 – 509 m;
 • Conducta de refulare SPAU M 1 – 723 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 2 buc (SPAU M1, SPAU M2).

Conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

 • Conducta de refulare SPAU T 11: 3.867 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 1 buc (SPAU T11).

S-au executat lucrari si la următoarele obiective: SRP-C1, GA Furcenii Vechi, GA Cosmesti, GA Movileni precum si in Statia de Pompare Front captare Cosmesti.

Progres fizic: 76,22 %; Progres financiar: 74,40 % (include avans 10 %).

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Beresti

Contractul a fost reziliat incepand cu data de 15.10.2020.

In data de 02.10.2020 a fost transmisa cererea de plata catre societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA, emitenta Instrumentului de Garantie pentru Returnarea Avansului, prin care s-a solicitat executarea garantiei de avans. Intrucat pana la aceasta data societatea de Asigurare – Reasigurare, nu a facut plata, s-a demarat, pe calea instantei de judecata, procedura de recuperare a sumei reprezentand restul de avans datorat de societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A..

In luna Ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a publicat Anunțul de participare nr. CN1027581 din 09.01.2021 cu documentatia de atribuire pentru rest de executat din contractul GL-CL-04.

Data depunerii ofertelor a fost 25.03.2021. In data de 19.05.2021 s-a finalizat evaluarea ofertelor, fiind aprobat raportul procedurii nr. 14671/19.05.2021. Nu au fost depuse contestatii, s-a asteptat incheierea actului aditional la Contractul de finantare care sa includa valoarea suplimentara necesara pentru finantare, iar ulterior s-a semnat contractul de lucrari.

Astfel, s-a semnat contractul nr. 17290/14.06.2021, cu Asocierea SGM CONTRACTOR SRL – ARCIF AG SRL – ARCON AG SRL – ROMTIM INSTAL SRL.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare retea de distributie apă potabilă – 10.492 m
 • Extindere retea de distributie apă potabilă – 17.452 m
 • Statii de repompare noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Extindere retea de canalizare – 25.121 m
 • Reabilitare retea de canalizare – 1.850 m
 • Conducte de refulare – 2.087 m
 • Statii de pompare apă uzată noi si reabilitate - 9 buc

Stadiul contractului

Valoare contractata: 42.311.475,89 lei, fără TVA.

Durata contractului: 520 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 48 de luni. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 01.07.2021.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Beresti:

 • Sistem alimentare cu apa: 15.147 m;
 • Sistem de canalizare: 15.388 m
 • Conducte de refulare: 488 m;
 • Statii de pompare apă uzată noi si reabilitate: 3 buc

UAT Beresti Meria:

 • Sistem alimentare cu apa: 5.951 m;
 • Sistem de canalizare: 5.913 m
 • Conducte de refulare: 1.263 m
 • Statii de pompare apă uzată noi si reabilitate: 6 buc.

Progres fizic: 68,36 %; Progres financiar: 61,66 %.

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Beresti, Depozit nămol SEAU Galati, Depozit nămol UAT Sendreni

Nr. contract - 14814/02.05.2018.

Valoare finala a contractului: 46.304.059,47 lei, fără TVA.

Durata contractului a fost de 36 de luni + 46 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor de 36 de luni.

Lucrări executate în cadrul contractului:

 • Statie de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7233 l.e - 1 buc
 • Statie de epurare ape uzate Beresti cu capacitate 3083 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol UAT Sendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol SEAU Galati - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L- Pet Communications S.R.L.

Ordinul de incepere fost emis in data de 04.06.2018.

Lucrarile au fost finalizate in data de 15.07.2021.

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor dupa cum urmeaza:

In data de 28.07.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul Depozit namol SEAU Galati.

In data de 16.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul SEAU Beresti.

In data de 18.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul SEAU Movileni.

In data de 31.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul Depozit namol UAT Sendreni.

Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor de 36 de luni.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 99,97 % 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liesti, inclusiv conductele de aductiune de la Vadu Rosca si către GA Salcia, GA Beresti, GA Cosmesti Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018.

Valoare contractata : 67.809.950,95 lei, fără TVA.

Durata initiala a contractului era de 29 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 28.04.2021 s-a semnat Actul aditional nr. 4 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 435 zile, pana la data de 21.06.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare si extindere aductiune – 21.687 m
 • Statii tratare - 3 buc
 • Statii pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

In data de 22.10.2018 contractul a fost incheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galati.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 12.11.2018.

In data prezenta sunt in curs de executie lucrari la urmatoarele obiecte:

ST Liesti si conducta de aductiune ST Liesti-GA Salcia

 • Bazin preoxidare si coagulare-floculare
 • Bazin tampon apa spalare filtre
 • Statie de filtre pe nisip
 • Depozit namol deshidratat
 • Camin vane, admisie si camin debitmetre
 • Statie de reactivi, statie de clorinare si reglare pH
 • Statie pompare canalizare si conducta de refulare
 • Camin vane iesire statie si legatura la conductele magistrale
 • Platforma depozit namol
 • Cladire administrativa
 • Camin vane inchidere conducte magistrale
 • Camin vane si golire,
 • Camin debitmetru si masura parametri apa potabila
 • Dispecer laborator
 • Camera tablouri
 • Retele incinta
 • Conducta de aductiune ST Liesti-GA Salcia

GA Beresti

 • Camin debitmetru apa bruta
 • Statie de pompare apa spalare filtre/Statie pompare apa potabila incinta
 • Rezervor apa potabila pentru spalare filtre pe carbune activ
 • Camin reglare pH
 • Bazin tampon si statie pompare apa de spalare filtre/decantoare lamelare/statie pompare apa potabila
 • Statie de filtre mediu catalitic
 • Bazin preoxidare si statie de pompare apa preoxidata
 • Statie de reactivi
 • Cladire dispecer si laborator
 • Retele in incinta

GA Cosmesti Vale

 • Camin debitmetru si masura parametri apa bruta
 • Bazin preoxidare SP apa preoxidata
 • Statie de filtre mediu catalitic, statie de filtre CAG
 • SP apa spalare filtre si SP apa potabila
 • Rezervor apa potabila spalare filtre
 • Camin masura parametri apa potabila
 • Bazin apa de spalare/Bazin apa decantata
 • Statie de clorinare
 • Cladire dispecer si laborator
 • Generator electric de urgenta
 • Retele in incinta

Progres fizic: 88.50 %; Progres financiar : 81,48 %

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693/18.07.2018.

Valoare contractata: 47.126.111,06 lei, fara TVA.

Durata contractului era de 20 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 14.03.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 13 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 873 zile, pana la data de 26.08.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aductiune - 5.807 m
 • Statii de repompare retea noi – 2 buc
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă – 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere retea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 06.08.2018.

Pana la data prezenta, s-au executat lucrari in Municipiul Tecuci:

Sistem alimentare cu apa

 • Reabilitarea si extindere retea de distributie apă potabilă: 24.998 m
 • Reabilitare conducta de aductiune : 5.652 m

Sistem de canalizare si refulare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare si conducte de refularea: 36.835 m
 • Statii de pompare apă uzată noi - 14 buc.

Progres fizic: 75,92 %; Progres financiar: 70,69 % 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liesti

Nr. contract: 23295/02.07.2018.

Valoare contractata: 65.458.454,43 lei, fara TVA.

Durata initiala a contractului era de 25 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 22.03.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 12 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 721 zile, pana la data de 13.08.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Statii de repompare retea noi - 3 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere retea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Bucuresti, in calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 23.07.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Liesti

 • Sistem alimentare cu apa: 11.232 m
 • Sistem de canalizare: 17.000 m

UAT Ivesti

 • Sistem alimentare cu apa: 4.751 m
 • Sistem de canalizare: 9.345 m

UAT Barcea

 • Sistem alimentare cu apa: 6.598 m
 • Sistem de canalizare: 4.752 m

UAT Umbraresti

 • Sistem alimentare cu apa: 4.968 m
 • Sistem de canalizare: 8.734 m

UAT Draganesti

 • Sistem alimentare cu apa: 5.782 m
 • Sistem de canalizare: 9.642 m

UAT Pechea

 • Sistem alimentare cu apa: 4.880 m
 • Sistem de canalizare: 12.416 m

UAT Slobozia Conachi

 • Sistem alimentare cu apa: 3.490 m
 • Sistem de canalizare: 7.508 m

UAT Cuza Voda

 • Sistem alimentare cu apa: 390 m
 • Sistem de canalizare: 250 m

Statii pompare apa uzata noi: 51 buc.

Progres fizic: 86,39 %; Progres financiar: 75,13 %

In data de 19.01.2022, prin Incheierea de sedinta a Tribunalului Bucuresti a fost admisa cererea debitorului S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A., liderul asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L. si a dispus deschiderea  procedurii generale de insolventa.

12. Contract GL - CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract - 14376/02.06.2020.

Valoare contractată: 28.083.243 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni.

In data de 02.12.2020 s-a semnat Actul aditional nr. 2 prin care se extinde durata contractului cu 65 de zile, pana la data de 05.05.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.593 m

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare – 36.951 km inclusiv conductele de refulare de la SPAU;
 • Construcție stații de pompare apă uzată – 9 buc;
 • Instrumentație pentru transmitere date în sistem SCADA apă și canalizarea;

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat in data de 02.06.2020, cu S.C. Arcif AG S.R.L. în calitate de lider al Asocierii S.C. Arcif AG S.R.L. – S.C. Arcon AG S.R.L. – S.C. M.I.S.A S.R.L. – S.C. Proconstrind S.R.L.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 01.07.2020.

Lucrarile au fost finalizate in data de 03.05.2022.

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

UAT Sendreni

 • Sistem de alimentare cu apa: 777 m
 • Sistem de canalizare: 4.440 m

UAT Branistea

 • Sistem de canalizare: 2.861 m

UAT Independenta

 • Sistem de canalizare: 1.739 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Piscu

 • Sistem alimentare cu apa: 1.281 m
 • Sistem de canalizare: 4.847 m
 • Statie de pompare apa uzata: 4 buc.

UAT Smardan

 • Sistem alimentare cu apa: 3.325 m
 • Sistem de canalizare: 4.666 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Beresti

 • Sistem alimentare cu apa: 3.425 m
 • Sistem de canalizare: 3.545 m

UAT Beresti-Meria

 • Sistem alimentare cu apa: 724 m
 • Sistem de canalizare: 979 m
 • Statie de pompare apa uzata: 2 buc.

UAT Cosmesti

 • Sistem de alimentare cu apa: 3.325 m
 • Sistem de canalizare: 2.005 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Movileni

 • Sistem de canalizare: 256 m

UAT Tudor Vladimirecu – localitatea Tudor Vladimirescu

 • Sistem alimentare cu apa: 5.189 m
 • Sistem de canalizare: 7.210 m

UAT Fundeni – localitatea Hanu Conachi

 • Sistem alimentare cu apa: 204 m
 • Sistem de canalizare: 4.061 m

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor dupa cum urmeaza:

 • in data de 24.03.2022 pentru lucrarile executate in UAT Branistea;
 • in data de 28.03.2022 pentru lucrarile executate in UAT Movileni;
 • in data de 04.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Fundeni;
 • in data de 05.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Sendreni;
 • in data de 06.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Beresti;
 • in data de 07.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Beresti Meria;
 • in data de 11.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Independenta;
 • in data de 12.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Tudor Vladimirescu;
 • in data de 13.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Cosmesti;
 • in data de 18.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Piscu;
 • in data de 20.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Smardan;
 • in data de 02.06.2022 pentru parti de lucrari executate in UAT Beresti, str. Trandafirilor;

Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor de 48 de luni.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 100 %

13. Contract GL-CL-10 - Proiectare si executie lucrari de automatizare, instalatii electrice si dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective in infrastructura de apa si apa uzata din aria de operare din judetul Galati

Nr. contract: 15210/04.05.2018.

Valoare contractata este de 3.373.568 lei, fără TVA.

Durata de executie a contractului este de 36 luni si 778 zile de la data Ordinului de incepere, respectiv 22.07.2023, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni .

In data de 11.10.2021 s-a semnat Actul aditional nr. 3 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 778 zile, pana la data de 22.07.2023.

In data de 09.12.2021 s-a semnat Act aditional nr. 4, prin care se modifica contul bancar in care se fac platile catre Antreprenor.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru judetul Galati pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru judetul Galati pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galati
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botosani.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 04.06.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

 • S-a predat proiectul tehnic si detaliile de executie;
 • S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Galati – 51 buc;
 • S-au montat la Dispeceratul Galati : Servere, UPS-uri, Videowall, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;
 • S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Tecuci – 10 buc;
 • S-au montat la Dispeceratul Tecuci : servere, UPS-uri, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;
 • S-au instalat sisteme de operare pe servere la Dispeceratul Galati si Tecuci ;
 • S-a montat generatorul electric la Dispeceratul din Galati.
 • S-au instalat licentele pentru aplicatia SCADA la Dispeceratele Galati si Tecuci.
 • S-a lucrat la integrarea in aplicatiile SCADA Apa – Canal a urmatoarelor obiective:
  • Dezvoltare software SCADA dispecerat Apa Galati
  • Hidrofoarele din Galati ;
  • Hidrofoarele din Tecuci ;
  • Statia de pompare Uzina de Apa nr. 2;
  • Statia de pompare Turnu;
  • Statia de pompare Filesti;
  • Statia de pompare Serbesti;
  • SCADA local GA Liesti
  • SCADA local GA Pechea
  • STAP Liesti;
  • SCADA local GA Tg Bujor
  • SCADA local apa Tecuci nou prevazut
  • SCADA SEAU Galati
  • SCADA SEAU Liesti
  • SCADA SEAU Pechea
  • SCADA SEAU Umbraresti (Tg. Bujor)
  • SCADA SEAU Tecuci

Progres fizic : 86,02 %; Progres financiar : 80,35 % 

14. Contract GL-CF - Achizitia de produse/echipamente

Activităti de furnizare echipamente, dupa cum urmeaza:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract - 45095/27.11.2017- valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocuratitor întretinere sistem canalizare (1 buc) – nr. contract- 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

In data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-01 – Autocuratitor intretinere sistem canalizare (1 buc).

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) - nr. contract - 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu S.C. Leader ECO S.R.L. Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract - 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu S.C. Eurobody Hydraulics S.R.L. Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc).

In baza stadiului pe componentele proiectului, așa cum au fost detaliate mai sus, rezulta, la nivel de proiect, următoarele:

 • Stadiu fizic cumulat la nivelul proiectului: 72,44 %;
 • Stadiu financiar cumulat la nivelul proiectului: 64,84 % .
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151