PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 31.12.2022

1. Contract GL-CS-01 - Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrărilor

Nr. contract - 3607/04.02.2019.

Valoare contractată – 22.617.692,27 lei fără TVA.

Activitati ce se vor desfasura în cadrul contractului:

A. Asistenta în Managementul Proiectului

Asistenta pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerintelor din Contractul de Finantare

 • Informarea publicului si publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic si a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost incheiat cu asocierea S.C. Hill International S.R.L - Hill International NV – S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de incepere pentru Activitatea B – Supervizare a contractelor de lucrari, 18.02.2019 si pentru Activitatea A - Asistenta in Managementul Proiectului, 22.04.2019.

Progres fizic: 72,73 %; Progres financiar: 60,06 %.                                

2. Contrat GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract - 17326/18.05.2018.

Valoare contractata – 108.000 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitati ce se vor desfasura în cadrul contractului:

 • întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale(RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului si a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326/18.05.2018, a fost incheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de incepere a fost emis in data de 01.01.2019.

Progres fizic: 70,00 %; Progres financiar: 70,00 %.

3. Contract GL-CS Asistenta tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995    

Nr. contract - 7720/20.03.2015

Valoare contractata – 926.990,00 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 92 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractului este cea de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995.

In data de 18.10.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 16 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 9 luni si 22 zile, pana la data de 22.09.2023.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720/20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 94,44 %; Progres financiar: 0 %.  

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Galati si Smârdan

Contractul cu Asocierea S.C. Rotary Constructii S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti a fost reziliat incepand cu data de 15.10.2020.

In luna Ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a publicat Anunțul de participare nr. CN1027841 din 22.01.2021 cu  documentatia de atribuire pentru rest de executat din contractul GL-CL-01.

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica s-a semnat contractul nr. 21701/26.07.2021, cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A.

Valoare contractata: 139.761.252,19 lei, fără TVA.

Durata contractului: 720 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 03.12.2021 s-a semnat Actul aditional nr. 2 prin care s-a stabilit valoarea contractului 139.757.796,07 lei, fara TVA.

In data de 19.12.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 4 prin care s-a stabilit valoarea totala estimata maxima a contractului, incluzand valoarea totala estimata a rezervei de ajustare si implementare conform OUG 64/2022, respectiv valoarea de 181.940.704,40 lei.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 13.000 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 15.377 m
 • Statii de repompare aductiune noi - 2 buc
 • Statii pompare noi si reabilitate - 4 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 5 buc
 • Scada Local Apă – 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 48.438 m
 • Conducte de refulare – 23.450 m
 • Statii de pompare apă uzată noi si reabilitate - 25 buc
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu Asocierea Tancrad S.R.L. - Citadina 98 S.A.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 02.08.2021.

Până la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Galati:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 6.956 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 5.872 m
 • Reabilitarea GA Filesti
 • Statia de pompare SP Traian

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 12.714 m
 • Conducte de refulare – 13.189 m
 • Reabilitare statia SP3

UAT Smardan:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitare si extindere aductiune – 3.616 m
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă – 920 m
 • Reabilitare GA sMARDAN
 • Reabilitare GA Cismele

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare – 25.570 m
 • Conducte de refulare – 1.116 m

Progres fizic: 58,94 %; Progres financiar: 58,94 %, raportat la valoarea contractului din Actul aditional nr. 2 si 45,27 % raportat la valoarea maxima a contractului din Actul aditional nr. 4. 

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independenta, Piscu, Branistea, Sendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018.

Valoare contractata: 162.417.603,20 lei, fără TVA.

Durata initiala a contractului era de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 27.10.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 11 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 342 zile, pana la data de 11.10.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aductiune - 5.430 m
 • Statii clorare noi si reabilitate - 13 buc
 • Statii de repompare aductiune noi si reabilitate - 2 buc
 • Statii pompare noi si reabilitate – 8 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi – 36 buc
 • Conducte de refulare - 50.383 m
 • Extindere retea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare – 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 20.08.2018.

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

UAT Fundeni/Hanu Conachi:

 • Sistem alimentare cu apa: 514 m
 • Sistem de canalizare: 23.853 m

UAT Tudor Vladimirescu:

 • Sistem alimentare cu apa: 9.633 m
 • Sistem de canalizare: 37.262 m

UAT Piscu:

 • Sistem alimentare cu apa: 5.398 m
 • Sistem de canalizare: 27.632 m

UAT Independenta:

 • Sistem alimentare cu apa: 5.746 m
 • Sistem de canalizare: 17.636 m

UAT Branistea:

 • Sistem alimentare cu apa: 2.441 m
 • Sistem de canalizare: 29.345 m

UAT Sendreni:

 • Sistem alimentare cu apa: 3.999 m
 • Sistem de canalizare: 39.502 m

UAT Galati:

 • Sistem de canalizare: 3.240 m

Progres fizic: 73,43 %; Progres financiar: 62,28 % .

Antreprenorul,  S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A., începând cu data de 19.01.2022, se afla in insolventa.

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Cosmesti si  Movileni si conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841/12.07.2018.

Valoare contractata: 51.065.286,32 lei, fără TVA.

Durata contractului era de 28 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 21.12.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 15 prin care se extinde durata de  executie a contractului cu 904 zile, pana la data de 28.05.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aductiune - 13.633 m
 • Statii clorare reabilitate - 2 buc
 • Statii de repompare aductiune noi si reabilitate - 2 buc
 • Statii pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere retea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 06.08.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Cosmesti:

 • Sistem alimentare cu apa: 8.773 m;
 • Sistem de canalizare: 38.909 m;
 • Conducta de aductiune Front captare Cosmesti-GA Furcenii Vechi-GA Movileni – 9.710 m;
 • Conducta de aductiune G.A. Cosmesti - 412 m
 • Conducta de refulare SPAU C5 – 1.324 m;
 • Conducta de refulare SPAU C3 – 716 m;
 • Conducta de refulare SPAU C4 – 705 m;
 • Conducta de refulare SPAU C2 – 1.170 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 4 buc ( SPAU C2, SPAU C3, SPAU C4, SPAU C5).

UAT Movileni:

 • Conducta de aductiune Front captare Cosmesti- GA Furcenii Vechi- GA Movileni – 3.513 m;
 • Sistem de canalizare: 24.990 m;
 • Sistem alimentare cu apa: 405 m;
 • Conducta de refulare SPAU M 2 – 509 m;
 • Conducta de refulare SPAU M 1 – 723 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 2 buc (SPAU M1, SPAU M2).

Conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

 • Conducta de refulare SPAU T 11: 3.893 m;
 • Statii de pompare apa uzata noi – 1 buc (SPAU T11).

S-au executat lucrari si la următoarele obiective: SRP-C1, GA Furcenii Vechi, GA Cosmesti, GA Movileni precum si in Statia de Pompare Front captare Cosmesti.

S-au executat lucrari si la echiparea caminelor de monitorizare presiune si clor pe reteaua de apa existenta. În luna noiembrie au fost puse în functiune 11 (unsprezece) buc. camine de monitorizare presiune si clor.

În luna decembrie au fost puse în funcțiune 9 (noua) buc. cămine de monitorizare presiune și clor.

Progres fizic: 85,51 %; Progres financiar: 84,23 %.

ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. se afla in insolventa incepand din 25.06.2020.

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Beresti

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa

 • Extindere aducțiune - 3.537 m
 • Stații clorinare noi - 1 buc.
 • Reabilitare și extindere retea de distributie apă potabilă – 33.170 m
 • Extindere retea de distributie apă potabilă – 17.452 m
 • Statii de repompare noi - 5 buc
 • Rezervoare noi - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi - 9 buc
 • Conducte de refulare – 2.827 m
 • Extindere retea de canalizare - 29.812 m
 • SCADA Local Canalizare - 2 buc.

Contractul a fost incheiat cu SC ROTARY CONSTRUCTII SRL, Lider Asociere SC ROTARY CONSTRUCTII SRL, Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA Bucuresti.

Nr. contract: 25692/18.07.2018

Valoare contractata: 31.226.774,73 lei, fără TVA.

Durata contractului era 24 de luni de  la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 06.08.2018.

Contractul a fost reziliat începând cu data de 15.10.2020.

Pana la data rezilierii - Progres fizic:16,35 %; Progres financiar: 18,82 % (include avans 10 %).

În luna ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a semnat contractul nr. 17290/14.06.2021, cu Asocierea SGM CONTRACTOR SRL - ARCIF AG SRL - ARCON AG SRL - ROMTIM INSTAL SRL.

Valoarea finala a contractului: 50.902.599,07 lei, fara TVA.

Durata contractului: 520 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 48 de luni. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 01.07.2021.

În data de 28.11.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 3 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 43 zile, pana la data de 15.01.2023.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Beresti:

 • Retea alimentare cu apa: 24.790 m;
 • Retea de canalizare: 21.088 m
 • Conducte de refulare: 867,00 m;
 • Statii de pompare apă uzată noi: 4 buc
 • Statii de repompare noi: 3 buc.

UAT Beresti Meria:

 • Retea alimentare cu apa: 7.707 m;
 • Retea de canalizare: 7.024 m
 • Conducte de refulare: 1.959 m
 • Statii de pompare apă uzată noi: 6 buc.
 • Conducta de aductiune GA Beresti - GA Plesa in UAT Beresti Meria: 3.535 m;
 • Statii de repompare noi: 2 buc.
 • Statii clorinare noi - 1 buc.
 • Rezervoare noi - 1 buc.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 95,52 %.

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Beresti, Depozit nămol SEAU Galati, Depozit nămol UAT Sendreni

Nr. contract - 14814/02.05.2018.

Valoare finala a contractului: 46.304.059,47 lei, fără TVA.

Durata contractului a fost de 36 de luni + 46 zile de la data Ordinului de incepere, la care se adauga Perioada de Notificare a Defectiunilor de 36 de luni.

Lucrări executate în cadrul contractului:

 • Statie de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7233 l.e - 1 buc
 • Statie de epurare ape uzate Beresti cu capacitate 3083 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol UAT Sendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol SEAU Galati - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L- Pet Communications S.R.L.

Ordinul de incepere fost emis in data de 04.06.2018.

Lucrarile au fost finalizate in data de 15.07.2021.

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor dupa cum urmeaza:

In data de 28.07.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul Depozit namol SEAU Galati.

In data de 16.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul SEAU Beresti.

In data de 18.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul SEAU Movileni.

In data de 31.08.2021 s-a efectuat receptia la terminare lucrarilor pentru obiectivul Depozit namol UAT Sendreni.

Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor de 36 de luni.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 99,97 % 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liesti, inclusiv conductele de aductiune de la Vadu Rosca si către GA Salcia, GA Beresti, GA Cosmesti Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018.

Valoare contractata : 67.809.950,95 lei, fără TVA.

Durata initiala a contractului era de 29 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 20.12.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 9 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 716 zile, pana la data de 30.03.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare si extindere aductiune – 21.687 m
 • Statii tratare - 3 buc
 • Statii pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi si reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

In data de 22.10.2018 contractul a fost incheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galati.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 12.11.2018.

In data prezenta sunt in curs de executie lucrari la urmatoarele obiecte:

GA Cosmesti Vale, conducta de aductiune si front de captare

 • Camin debitmetru si masura parametri apa bruta
 • Bazin preoxidare SP apa preoxidata
 • Statie de filtre mediu catalitic, statie de filtre CAG
 • SP apa spalare filtre si SP apa potabila
 • Rezervor apa potabila spalare filtre
 • Camin masura parametrii apa potabila
 • Bazin apa de spalare/ Bazin apa decantata
 • Statie de clorinare
 • Cladire dispecer si laborator
 • Generator electric de urgenta
 • Retele incinta

Progres fizic: 96,53 %; Progres financiar : 89,79 %

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693/18.07.2018.

Valoare contractata: 47.126.111,06 lei, fara TVA.

Durata contractului era de 20 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 21.12.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 16 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 1145 zile, pana la data de 26.05.2023.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aductiune - 5.807 m
 • Statii de repompare retea noi – 2 buc
 • Reabilitare si extindere retea de distributie apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă – 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere retea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Bucuresti - Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 S.A., Bucuresti. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 06.08.2018.

Pana la data prezenta, s-au executat lucrari in Municipiul Tecuci:

La sistemul de alimentare cu apa

 • Reabilitarea si extindere retea de distributie apă potabilă: 27.447 m
 • Reabilitare conducta de aductiune : 5.652 m

La sistemul de canalizare si refulare

 • Reabilitare si extindere retea de canalizare si conducte de refularea: 37.276 m
 • Statii de pompare apă uzată noi - 14 buc.
 • S-au executat lucrari si la urmatoarele obiective: SRP-T1 si SRP-T2

Progres fizic: 80,95 %; Progres financiar: 75,58 % 

ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. se afla in insolventa incepand din 25.06.2020.

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liesti

Nr. contract: 23295/02.07.2018.

Valoare contractata: 65.458.454,43 lei, fara TVA.

Durata initiala a contractului era de 25 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 10.08.2022 s-a semnat Actul aditional nr. 13 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 845 zile, pana la data de 16.12.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Statii de repompare retea noi - 3 buc
 • Extindere retea de distributie apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Statii de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere retea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. Bucuresti, in calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 23.07.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

UAT Liesti

 • Sistem alimentare cu apa: 11.285 m
 • Sistem de canalizare: 16.841 m

UAT Ivesti

 • Sistem alimentare cu apa: 4.766 m
 • Sistem de canalizare: 9.378 m

UAT Barcea

 • Sistem alimentare cu apa: 6.699 m
 • Sistem de canalizare: 4.695 m

UAT Umbraresti

 • Sistem alimentare cu apa: 5.152 m
 • Sistem de canalizare: 8.784 m

UAT Draganesti

 • Sistem alimentare cu apa: 5.778 m
 • Sistem de canalizare: 9.762 m

UAT Pechea

 • Sistem alimentare cu apa: 5.299 m
 • Sistem de canalizare: 12.303 m

UAT Slobozia Conachi

 • Sistem alimentare cu apa: 3.549 m
 • Sistem de canalizare: 7.513 m

UAT Cuza Voda

 • Sistem alimentare cu apa: 390 m
 • Sistem de canalizare: 250 m

Statii pompare apa uzata noi: 53 buc.

Statii de repompare retea noi - 3 buc.

Progres fizic: 93,04 %; Progres financiar: 82,69 %

Antreprenorul, HIDROCONSTRUCTIA S.A., incepand cu data de 19.01.2022, se afla in insolventa.

12. Contract GL - CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract - 14376/02.06.2020.

Valoare contractată: 28.083.243 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni.

In data de 02.12.2020 s-a semnat Actul aditional nr. 2 prin care se extinde durata contractului cu 65 de zile, pana la data de 05.05.2022.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă – 18.593 m

b) La sistemul de canalizare

 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare – 36.951 km inclusiv conductele de refulare de la SPAU;
 • Construcție stații de pompare apă uzată – 9 buc;
 • Instrumentație pentru transmitere date în sistem SCADA apă și canalizarea;

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat in data de 02.06.2020, cu S.C. Arcif AG S.R.L. în calitate de lider al Asocierii S.C. Arcif AG S.R.L. – S.C. Arcon AG S.R.L. – S.C. M.I.S.A S.R.L. – S.C. Proconstrind S.R.L.

Ordinul de incepere al lucrarilor fost emis in data de 01.07.2020.

Lucrarile au fost finalizate in data de 03.05.2022.

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

UAT Sendreni

 • Sistem de alimentare cu apa: 777 m
 • Sistem de canalizare: 4.440 m

UAT Branistea

 • Sistem de canalizare: 2.861 m

UAT Independenta

 • Sistem de canalizare: 1.739 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Piscu

 • Sistem alimentare cu apa: 1.281 m
 • Sistem de canalizare: 4.847 m
 • Statie de pompare apa uzata: 4 buc.

UAT Smardan

 • Sistem alimentare cu apa: 3.325 m
 • Sistem de canalizare: 4.666 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Beresti

 • Sistem alimentare cu apa: 3.425 m
 • Sistem de canalizare: 3.545 m

UAT Beresti-Meria

 • Sistem alimentare cu apa: 724 m
 • Sistem de canalizare: 979 m
 • Statie de pompare apa uzata: 2 buc.

UAT Cosmesti

 • Sistem de alimentare cu apa: 3.325 m
 • Sistem de canalizare: 2.005 m
 • Statie de pompare apa uzata: 1 buc.

UAT Movileni

 • Sistem de canalizare: 256 m

UAT Tudor Vladimirecu – localitatea Tudor Vladimirescu

 • Sistem alimentare cu apa: 5.189 m
 • Sistem de canalizare: 7.210 m

UAT Fundeni – localitatea Hanu Conachi

 • Sistem alimentare cu apa: 204 m
 • Sistem de canalizare: 4.061 m

S-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor dupa cum urmeaza:

 • in data de 24.03.2022 pentru lucrarile executate in UAT Branistea;
 • in data de 28.03.2022 pentru lucrarile executate in UAT Movileni;
 • in data de 04.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Fundeni;
 • in data de 05.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Sendreni;
 • in data de 06.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Beresti;
 • in data de 07.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Beresti Meria;
 • in data de 11.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Independenta;
 • in data de 12.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Tudor Vladimirescu;
 • in data de 13.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Cosmesti;
 • in data de 18.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Piscu;
 • in data de 20.04.2022 pentru lucrarile executate in UAT Smardan;
 • in data de 02.06.2022 pentru parti de lucrari executate in UAT Beresti, str. Trandafirilor;

Contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor de 48 de luni.

Progres fizic: 100 %; Progres financiar: 100 %

13. Contract GL-CL-10 - Proiectare si executie lucrari de automatizare, instalatii electrice si dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective in infrastructura de apa si apa uzata din aria de operare din judetul Galati

Nr. contract: 15210/04.05.2018.

Valoare contractata este de 3.373.568 lei, fără TVA.

Durata de executie a contractului este de 36 luni si 778 zile de la data Ordinului de incepere, respectiv 22.07.2023, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni .

In data de 11.10.2021 s-a semnat Actul aditional nr. 3 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 778 zile, pana la data de 22.07.2023.

In data de 09.12.2021 s-a semnat Act aditional nr. 4, prin care se modifica contul bancar in care se fac platile catre Antreprenor.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru judetul Galati pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru judetul Galati pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galati
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botosani.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 04.06.2018.

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

 • S-a predat proiectul tehnic si detaliile de executie;
 • S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Galati – 51 buc;
 • S-au montat la Dispeceratul Galati : Servere, UPS-uri, Videowall, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;
 • S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Tecuci – 10 buc;
 • S-au montat la Dispeceratul Tecuci : servere, UPS-uri, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;
 • S-au instalat sisteme de operare pe servere la Dispeceratul Galati si Tecuci ;
 • S-a montat generatorul electric la Dispeceratul din Galati.
 • S-au instalat licentele pentru aplicatia SCADA la Dispeceratele Galati si Tecuci.
 • S-a lucrat la integrarea in aplicatiile SCADA Apa – Canal a urmatoarelor obiective:
  • Dezvoltare software SCADA dispecerat Apa Galati
  • Hidrofoarele din Galati ;
  • Hidrofoarele din Tecuci ;
  • Statia de pompare Uzina de Apa nr. 2;
  • Statia de pompare Turnu;
  • Statia de pompare Filesti;
  • Statia de pompare Serbesti;
  • SCADA local GA Liesti
  • SCADA local GA Pechea
  • STAP Liesti;
  • SCADA local GA Tg Bujor
  • SCADA local apa Tecuci nou prevazut
  • SCADA SEAU Galati
  • SCADA SEAU Liesti
  • SCADA SEAU Pechea
  • SCADA SEAU Umbraresti (Tg. Bujor)
  • SCADA SEAU Tecuci

Progres fizic : 86,02 %; Progres financiar : 80,35 % 

14. Contract GL-CF - Achizitia de produse/echipamente

Activităti de furnizare echipamente, dupa cum urmeaza:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract - 45095/27.11.2017- valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocuratitor întretinere sistem canalizare (1 buc) – nr. contract- 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

In data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-01 – Autocuratitor intretinere sistem canalizare (1 buc).

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) - nr. contract - 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu S.C. Leader ECO S.R.L. Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract - 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu S.C. Eurobody Hydraulics S.R.L. Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc).

In baza stadiului pe componentele proiectului, așa cum au fost detaliate mai sus, rezulta, la nivel de proiect, următoarele:

 • Stadiu fizic cumulat la nivelul proiectului: 80,01 %;
 • Stadiu financiar cumulat la nivelul proiectului: 76,97 % .
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151