PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

DATE GENERALE

Societatea Apă Canal SA Galaţi a semnat pe 20 decembrie 2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Contractul de Finanţare nr. 158/20.12.2017, aferent investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galati, în perioada 2014 – 2020”.

Durata contractului este de 105 luni, respectiv până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 822.694.181 lei cu TVA inclus.

Finanţarea proiectului este asigurată prin finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 511.757.962 lei; finanţare nerambursabilă din bugetul de stat de 78.268.862 lei; finanţare din bugete locale în valoare de 12.041.366 lei și contribuție societate Apă Canal S.A. Galați în valoare de 90.123.336,79 lei.

Valoarea neeligibilă inclusă în proiect este de 130.502.654,65 lei, reprezentând TVA.

Proiectul are ca scop realizarea lucrărilor în infrastructură de apă şi apă uzată în 22 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galati, astfel:

a) Investitii în domeniul Alimentarii cu apa

Investiții în sistemul zonal Galați

 • Reabilitarea a 9,3 km aferenți aducțiunilor municipiului Galați, care devin aducțiuni de apă potabilă pentru toate zonele aferente sistemului zonal Galați
 • Extinderea aducțiunilor aferente zonelor de apă din sistem cu o lungime de aprox. 27,2 km
 • Reabilitarea a 6 rezervoare și construirea a 8 rezervoare noi
 • Reabilitarea unor tronsoane de conducte de distribuție principale din municipiul Galați în lungime totală de aprox. 2,4 km
 • Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă în lungime de aprox. 101,9 km
 • Construire stații de pompare – 10 buc
 • Reabilitare statii de pompare - 10 buc
 • Construirea unei stații de tratare pentru tot sistemul zonal cu o capacitate de 920 l/s, construirea a 3 stații de clorinare și reabilitarea a 10 stații de clorinare
 • Realizarea a 15 dispecerate SCADA locale și a 1 SCADA Regional.

Investiții în sistemul zonal Tecuci

 • Reabilitarea a aprox. 5,8 km de aducțiune aferenti sistemului zonal Tecuci
 • Extinderea aducțiunilor aferente zonelor de apă Cosmești și Movileni cu o lungime de aprox. 13,6 km
 • Construirea a 2 rezervoare noi
 • Reabilitarea a 2 stații de clorare
 • Construire/extindere statii de pompare – 3 buc
 • Reabilitarea a 4 statii de pompare
 • Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă în lungime de aprox. 19,2 km
 • Reabilitarea a aprox. 12,4 km de rețea de distribuție
 • Realizarea a 3 sisteme SCADA locale.

Investiții în sistemul Cosmești Vale

 • Construirea a 2 foraje
 • Construirea unei conducte de aducțiune de aprox. 0,3 km
 • Construirea a 2 rezervoare noi
 • Construirea unei stații de tratare
 • Construirea unei stații de pompare
 • Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu aprox. 10,5 km Investiții în sistemul zonal Berești
 • Construirea a 3 foraje pentru alimentarea sistemului zonal
 • Extinderea conductei de aducțiune cu aprox.9,2 km
 • Reabilitarea unui rezervor în Berești și construirea unui rezervor în Pleșa
 • Construirea unei stații de tratare la Berești și a unei stații de clorinare la Pleșa
 • Construirea a 6 stații de pompare
 • Reabilitarea a 5,3 km de rețea de distribuție in orasul Beresti
 • Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă cu aprox. 31,6 km
 • Realizarea a 2 sisteme SCADA locale.

b) Investiții în domeniul Apei uzate:

Investiții în clusterul Galați:

 • Reabilitarea 1,4 km colectoare principale în aglomerarea Galați
 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 233,7 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 75,9 km.
 • Reabilitarea unei stații de pompare apă uzată și construirea a 66 de stații de pompare noi
 • Realizarea a doua depozite temporare de namol, unul in incinta SEAU Galati si unul in com. Sendreni.
 • Realizarea a 8 sisteme SCADA locale și 1 SCADA Regional

Investiții în aglomerarea Liești

 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 44,0 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 6,4 km .
 • Construirea a 23 de stații de pompare noi
 • Realizarea a 5 sisteme SCADA locale.

Investiții în aglomerarea Pechea

 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 15,7 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 5,3 km.
 • Construirea a 30 de stații de pompare noi.
 • Realizarea a 2 sisteme SCADA locale.

Investiții în aglomerarea Movileni

 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 65,9 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 5,3 km.
 • Construirea a 7 de stații de pompare noi
 • Construirea unei stații de epurare în Movileni cu o capacitate de 7230 LE.
 • Realizarea a 2 sisteme SCADA locale.

Investiții în clusterul Tecuci:

 • Reabilitarea 7,3 km colectoare principale în aglomerarea Tecuci
 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 30,9 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 6,3 km.
 • Construirea a 15 stații de pompare noi
 • Realizarea a 1 sistem SCADA locale.

Investiții în aglomerarea Berești

 • Reabilitare 2,2 km colectoare
 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu o lungime aprox. 31,2 km și extinderea conductelor de canalizare sub presiune (conducte de refulare) cu o lungime de 3,1 km.
 • Construirea a 11 stații de pompare noi
 • Construirea unei stații de epurare în Berești cu o capacitate de 3075 LE.
 • Realizarea a 2 sisteme SCADA locale.

c) Echipamente de operare:

 • Autospecială combinată pentru spalarea-vidanjarea retelelor de canalizare – 1 buc.
 • Unitate Mobila pentru detectia pierderilor de apa - 1 buc
 • Autocisterna pentru transportul apei uzate - 2 buc
 • Excavator aspirator– 1 buc.
"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151