Obiectiv

1.    Obiectivul principalul al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa și canalizare în judetul Galați, pentru asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort și de conectare al populatiei.

Prin investitiile propuse în acest proiect se continua procesul de extindere și reabilitare ale infrastructurii de apa și apa uzata din etapa 2007-2013 în zonele urbane cu peste 10.000 de locuitori și se propun investitii vizand:

a)            Investitii în domeniul Alimentarii cu apa, constand în reabilitarea și extinderea unui număr de 3 Sisteme Zonale de Alimentare cu apa – Galați, Tecuci, Berești - și realizarea unui Sistem de alimentare nou în Cosmești Vale, acestea deservind un număr de 46 localități grupate în 22 de UAT-uri. Populația beneficiară a investițiilor de alimentare cu apă va fi de 116.174 locuitori, reprezentand aprox. 20 % din populația totală a județului:

b)            Investiții în domeniul Apei uzate, constând în extinderea sistemelor de canalizare în 14 aglomerari, din care 10 grupate în 2 clustere  Populatia beneficiara a investitiilor de canalizare-epurare a apelor uzate va fi de aprox. 45800 locuitori, reprezentand aprox 7,6 % din populatia totala a judetului.