PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2014 - 2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Stadiu proiect 31.03.2021

Cu privire la contractele din cadrul proiectului și stadiul acestora la 31.03.2021 situația este detaliată mai jos:

1. Contract GL-CS-01 - Asistența tehnica pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor

Nr. contract: 3607/04.02.2019

Valoare contractată - 22.618.614,06 lei fără TVA

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

A. Asistența în Managementul Proiectului

- Asistența pe parcursul implementării proiectului pentru îndeplinirea cerințelor din Contractul de Finanțare

 • Informarea publicului și publicitatea proiectului
 • Actualizarea Strategiei de management a nămolului
 • Managementul apelor uzate industriale
 • Actualizarea modelului hidraulic și a sistemului GIS

B. Activitatea de Supervizare a Contractelor de Lucrări

Stadiul contractului

Contractul nr. 3607/04.02.2019 a fost incheiat cu asocierea S.C. Hill International S.R.L. - Hill International NV - S.C. Proiect Consulting S.R.L., avand data de incepere pentru Activitatea B - Supervizare a contractelor de lucrari, 18.02.2019 și pentru Activitatea A - Asistenta în Managementul Proiectului, 22.04.2019.

Progres fizic: 37,88 %; Progres financiar: 28,79 %.

 

2. Contract GL-CS-02 - Auditul Proiectului

Nr. contract 17326 / 18.05.2018

Valoare contractata – 108.000 lei fără TVA

Durata contractului este de 66 de luni de la data Ordinului de incepere.

Activitați ce se vor desfașura în cadrul contractului:

- întocmirea anuală, de către auditor, a unui Raport privind Constatările Factuale (RCF) pentru toate contractele implementate în cadrul proiectului și a unui Raport Final de Audit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 17326 / 18.05.2018 a fost incheiat cu S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. Bucuresti. Ordinul de începere a fost emis în data de 01.01.2019

 

Progres fizic: 50,00 %; Progres financiar: 30,00 %.

 

3. Contract GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 80 de luni de la data de 01.04.2015.

Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractului este cea de Asistență tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.

Stadiul contractului

Contractul nr. 7720 / 20.03.2015 a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.

Progres fizic: 84,77 %; Progres financiar: 0%.

4. Contract GL-CL-01 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Galați și Smârdan

Contractul a fost reziliat începând cu data de 15.10.2020.

In data de 02.10.2020 a fost transmisa cererea de plata catre societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA, emitenta Instrumentului de Garantie pentru Returnarea Avansului, prin care s-a solicitat executarea garantiei de avans. Intrucat pana la aceasta data societatea de Asigurare - Reasigurare, nu a facut plata, se va demara, pe calea instantei de judecata, procedura de recuperare a sumei reprezentand restul de avans datorat de societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA.

In luna ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a publicat Anuntul de participare nr. CN1027841 din 22.01.2021 cu documentatia de atribuire pentru rest din contractul GL-CL-01. Data de depunere a ofertelor este 05.04.2021

5. Contract GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Nr. contract: 27120/30.07.2018

Valoare contractată: 165.905.086,05 lei, fără TVA.

Durata contractului: 36 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 5.430 m
 • Stații clorare noi și reabilitate - 13 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare noi și reabilitate - 8 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 8 buc
 • Extindere retea de distribuție apă potabilă - 27.813 m
 • Scada Local Apă - 6 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 36 buc
 • Conducte de refulare - 47.043 m
 • Extindere rețea de canalizare - 154.335 m
 • SCADA Local Canalizare - 6 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 20.08.2018.

 

Până la data prezentă s-au executat lucrări:

 

- UAT Fundeni/Hanu Conachi:

Sistem alimentare cu apa: 514 m

Sistem de canalizare: 21.043 m

 

- UAT Tudor Vladimirescu:

Sistem alimentare cu apa: 7.702 m

Sistem canalizare: 25.976 m

 

- UAT Piscu:

Sistem alimentare cu apa: 3.731 m

Sistem de canalizare: 27.255 m

 

- UAT Independența:

Sistem alimentare cu apa: 4.381 m

Sistem de canalizare: 17.087 m

 

- UAT Braniștea:

Sistem de canalizare: 22.236 m

 

- UAT Sendreni:

Sistem alimentare cu apa: 1.638 m

Sistem de canalizare: 32.182 m

 

Progres fizic: 57,33 %; Progres financiar: 39,86 % (include avans 10%).

 

6. Contract GL-CL-03 - Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Cosmești și Movileni și conducta de transfer UAT Matca – SEAU Tecuci

Nr. contract: 24841 / 12.07.2018

Valoare contractată: 51.065.286,32 lei fara TVA

Durata contractului era de 28 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

În data de 11.08.2020 s-a semnat Act adițional nr. 6 prin care se modifică durata de execuție a contractului până la data de 30.09.2021.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Extindere aducțiune - 13.633 m
 • Stații clorare reabilitate - 2 buc
 • Stații de repompare aducțiune noi și reabilitate - 2 buc
 • Stații pompare reabilitate - 3 buc
 • Rezervoare noi - 2 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 9.178 m
 • SCADA Local Apă - 2 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apa uzata noi – 7 buc
 • Conducte de refulare – 9165 m
 • Extindere rețea de canalizare – 63.899 m
 • SCADA Local Canalizare – 2 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

 

Până la data prezentă s-au executat următoarele lucrări:

 

- UAT Cosmești

Sistem alimentare cu apă: 4.699 m;

Sistem de canalizare: 21.780 m;

Conductă de aducțiune Front captare Cosmești - GA Furcenii Vechi - GA Movileni - 8.739 m

Conducta de refulare SPAU C5 - 1.324 m;

Conductă de refulare SPAU C3 - 716 m;

Conductă de refulare SPAU C4 - 705 m;

Statii de pompare apa uzata noi - 4 buc (SPAU C2, SPAU C3, SPAU C4, SPAU C5).

 

- UAT Movileni:

Conducta de aductiune Front captare Cosmesti - GA Furcenii Vechi - GA Movileni - 3.513 m;

Sistem canalizare: 24.990 m;

Sistem alimentare cu apa: 405 m;

Conducta de refulare SPAU M2: 509 m; 

Conducta de refulare SPAU M1: 723 m;

Statii de pompare apa uzata noi - 2 buc (SPAU M1, SPAU M2).

 

Conducta de transfer UAT Matca - SEAU Tecuci

- Conducta de refulare SPAU T11: 2.550 m;

- Statii de pompare apa uzata noi - 1 buc. (SPAU T11).

 

Progres fizic: 50,85 %; Progres financiar: 49,13 % (include avans 10%) raportat la pretul final maxim revizuit al contractului (include actualizare conf. OG.114/20018) conform act aditional nr. 7/ 07.10.2020.

 

7. Contract GL-CL-04 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Berești

Contractul a fost reziliat incepand cu data de 15.10.2020. 

In data de 02.10.2020 a fost transmisa cererea de plata catre societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA, emitenta Instrumentului de Garantie pentru Returnarea Avansului, prin care s-a solicitat executarea garantiei de avans. Intrucat pana la aceasta data societatea de Asigurare - Reasigurare, nu a facut plata, se va demara, pe calea instantei de judecata, procedura de recuperare a sumei reprezentand restul de avans datorat de societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA.

In luna ianuarie 2021 s-a demarat procedura de achizitie publica si s-a publicat anuntul de participare nr. CN1027581 din 09.01.2021 cu documentatia de atribuire pentru rest de executat din contractul GL-CL-04.

Data depunerii ofertelor a fost 25.03.2021. In prezent este in derulare evaluarea ofertelor.

8. Contract GL-CL-05 - SEAU Movileni, SEAU Berești, Depozit nămol SEAU Galați, Depozit nămol UAT Șendreni

Nr. contract: 14814 / 02.05.2018

Valoare contractată: 43.824.691,00 lei fără TVA

Durata contractului este de 36 de luni de la data Ordinului de incepere, la care se adauga perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Stație de epurare ape uzate Movileni cu capacitate 7230 l.e - 1 buc
 • Stație de epurare ape uzate Berești cu capacitate 3075 l.e - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în UAT Șendreni - 1 buc
 • Depozit de nămol amplasat în SEAU Galați - 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. CORAL S.R.L. Tulcea, in calitate de lider al Asocierii Coral S.R.L - Pet Communications S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

 

Pana la data prezentă sunt în curs de execuție lucrări la următoarele obiective:

 

SEAU Movileni:

- Instalatie pretratare mecanica - electrice;

- Retele in incinta - lucrari mecanice si electrice;

- Statie de pompare admisie - lucrari mecanice;

- Canal intrare si gratare rare - lucrari mecanice;

- Bazin anaerob - lucrari electrice;

- Bazine cu namol activat - lucrari electrice;

- Instalatie de preparare si dozare polielectrolit  - lucrari electrice;

- Instalatie de conditionare a namolului cu var - lucrari electrice;

- Colector si gura de descarcare efluent si statia de pompare pentru nivele mari - lucrari electrice;

- Instalatii de automatizare si control - SCADA;

- Statie suflante - montaj grile ventilatie;

- Hala deshidratare namol montaj grile ventilatie, lucrari electrice;

- Statie de pompare supernatant - lucrari mecanice;

- Camin colectare grasimi - lucrari mecanice;

- Camin colectare spuma - lucrari mecanice;

- Decantoare secundare - lucrari electrice;

- Instalatie dezinfectie UV - lucrari electrice;

- Statie de pompare namol activ recirculat si in exces - lucrari electrice;

- Imprejmuire porti - retusuri;

- Instalatie de automatizare si SCADA - electrice;

- Statie de pompare namol recirculat - lucrari electrice;

- Pavilion administrativ - retusuri, reparatii;

- Atelier si depozit - retusuri, reparatii.

 

SEAU Berești:

- Hala deshidratare namol - lucrari electrice, montaj grile ventilatie;

- Pavilion administrativ - instalatii curenti slabi;

- Imprejmuire si porti - retusuri.

- Canal intrare si gratare rare - lucrari mecanice;

- Statie de pompare admisie - lucrari mecanice;

- Instalatie pretratare mecanica - lucrari electrice si mecanice, montaj grile ventilatie;

- Stocare - dozare reactiv precipitare chimica fosfor - lucrari electrice;

- Retele incinta (canalizare, apa potabila, electrice) - lucrari electrice;

- Atelier si depozit - instalatii curenti slabi;

- Instalatii de automatizare si control SCADA - lucrari de automatizari si SCADA;

- Statie suflante - montaj grile ventilatie;

- Cabina poarta - lucrari electrice.

Depozite namol SEAU Galati:

- Depozite de namol - retusuri;

 

Depozit namol UAT Sendreni:

- Depozit de namol - lucrari structuri metalice halele 1 si 2 (continuare)

 

Progres fizic: 95,90 %; Progres financiar: 82,61 % (include avans 10%).

 

9. Contract GL-CL-06 Statie Tratare Liești, inclusiv c4onductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către GA Salcia, GA Berești, GA Cosmești Vale

Nr. contract - 38885/22.10.2018

Valoare contractată: 67.809.950,95 lei fără TVA

Durata contractului este de 29 de luni de la data Ordinului de începere,la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

Actul aditional nr. 2/22.10.2020, privind revizuirea valorii maxime a contractului (include actualizare conf. OUG 114/2018)

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • Captare – foraje - 5 buc
 • Reabilitare și extindere aducțiune - 21.687 m
 • Stații tratare - 3 buc
 • Stații pompare noi - 3 buc
 • Rezervoare noi și reabilitate - 3 buc

Stadiul contractului

În data de 22.10.2018 contractul a fost încheiat cu S.C. TANCRAD S.R.L. Galați.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 12.11.2018.

In data prezenta sunt in curs de executie lucrari la urmatoarele obiective:

ST Liesti si conducta de aductiune ST Liesti - GA Salcia

 • Bazin preoxidare si coagulare - floculare;
 • Bazin tampon apa spalare filtre;
 • Statie de filtre pe nisip;
 • Depozit namol deshidratat;
 • Camin vane, admisie si camin debitmetre;
 • Statie de reactivi, statie clorinare si reglare pH;
 • Statie pompare canalizare si conducta de refulare;
 • Camin vane iesire statie si legatura la conductele magistrale;
 • Platforma depozit namol;
 • Cladire administrativa;
 • Camin vane inchidere conducte magistrale;
 • Camin vane si golire;
 • Camin debitmetru si masura parametrii apa potabila;
 • Dispecer laborator;
 • Camera tablouri;
 • Retele incinta;
 • Conducta de aductiune ST Liesti - GA Salcia.

Reabilitarea conductei de aductiune de la Vadu Rosca

 • Conducta de aductiune;
 • Camine

Front de captare si conducta de aductiune Beresti

 • Conducta de aductiune;
 • Camine;

GA Beresti

 • Camin debitmetru apa bruta;
 • Statie de pompare apa spalare filtre / Statie pompare apa potabila incinta;
 • Rezervor apa potabila pentru spalare filtre pe carbune activ;
 • Camin reglare pH;
 • Bazin tampon si statie pompare apa de spalare filtre / decantoare lamelare / statie pompare apa potabila;
 • Statie de filtre mediu catalitic;
 • Bazin preoxidare si statie de pompare apa preoxidata;
 • Statie de reactivi;
 • Cladire dispecer si laborator;
 • Retele in incinta.

Front de captare si conducta de aductiune Cosmesti Vale

 • Front de captare

GA Cosmesti Vale

 • Camin debitmetru si masura parametrii apa bruta;
 • Bazin preoxidare SP apa preoxidata;
 • Statie de filtre mediu catalitic, statie de filtre CAG;
 • SP apa spalare filtre si SP apa potabila;
 • Rezervor apa potabila spalare filtre;
 • Camin masura parametri apa potabila;
 • Bazin apa de spalare / Bazin apa decantata;
 • Statie de clorinare;
 • Cladire dispecer si laborator;
 • Generator electric de urgenta;
 • Retele in incinta;

Progres fizic: 66,32 %; Progres financiar: 57,02 % (include avans 10%) raportat la pretul final maxim revizuit al contractului (include actualizare conf. OUG 114/2018).

 

10. Contract GL-CL-07 Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci

Nr. contract: 25693 / 18.07.2018

Valoare contractată: 46.959.283,56 lei fara TVA

Durata contractului era de 20 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni. 

Prin semnarea actelor aditionale nr. 3 din data de 07.01.2020, nr. 5 din data de 03.07.2020 si nr. 7 din data de 09.11.2020, durata de executie a contractului s-a modificat, astfel, prin ultimul act aditional semnat, data de finalizare a lucrarilor din cadrul contractului este de 03.09.2021.

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă

 • Reabilitare aducțiune - 5.807 m
 • Stații de repompare rețea noi – 2 buc
 • Reabilitare și extindere rețea de distribuție apă potabilă - 29.589 m
 • SCADA Local Apă - 1 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi – 14 buc
 • Conducte de refulare – 2.261 m
 • Extindere rețea de canalizare – 38.197 m
 • SCADA Local Canalizare – 1 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost închiat cu S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Lider Asociere S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., București - Delta Antrepriza de Construcții și Montaj 93 S.A., București.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 06.08.2018.

 

Până la data prezentă, s-au executat lucrări în Municipiul Tecuci:

- Sistem alimentare cu apa: 17.773 m

- Conducta de aducțiune: 5.652 m

- Sistem de canalizare și refulare: 27.206 m

- Statii de pompare apa uzata noi - 14 buc.

 

Progres fizic: 49,15 %; Progres financiar: 45,51 % (include avans 10%) raportat la pretul final maxim revizuit al contractului (include actualizare conf. OG 114/2018) conform act aditional nr. 7/ 04.08.2020.

 

11. Contract GL-CL-08 Alimentare cu apă si canalizare în aglomerările Pechea si Liești

Nr. contract: 23295 / 02.07.2018

Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA

Durata contractului era de 25 de luni de la data Ordinului de începere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 de luni.

In data de 13.08.2020 s-a semnat Act aditional nr. 5 prin care se extinde durata de executie a contractului cu 264 zile, pana la data de 13.05.2021.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apă:

 • Stații de repompare rețea noi - 3 buc
 • Extindere rețea de distribuție apă potabilă - 42.666 m
 • SCADA Local Apă - 7 buc

b) La sistemul de canalizare

 • Stații de pompare apă uzată noi - 53 buc
 • Conducte de refulare - 11.697 m
 • Extindere rețea de canalizare - 59.752 m
 • SCADA Local Canalizare - 7 buc

Stadiul contractului

Contractul a fost încheiat cu S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. București, în calitate de lider al Asocierii HIDROCONSTRUCTIA S.A. - S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 23.07.2018.

 

Pana la data prezenta s-au executat lucrari:

 

UAT Liesti

- Sistem alimentare cu apa: 10.148 m;

- Sistem de canalizare: 13.353 m

 

UAT Ivesti

- Sistem alimentare cu apa: 4.721 m;

- Sistem de canalizare: 6.370 m

 

UAT Barcea

- Sistem alimentare cu apa: 6.500 m;

- Sistem de canalizare: 4.669 m

 

UAT Umbraresti

Sistem alimentare cu apa: 4.758 m;

- Sistem de canalizare: 7.898 m

 

UAT Draganesti

- Sistem alimentare cu apa: 5.204 m;

- Sistem de canalizare: 9.225 m

 

UAT Pechea

- Sistem alimentare cu apă: 3.923 m;

- Sistem de canalizare: 8.691 m

 

UAT Slobozia Conachi

- Sistem alimentare cu apa: 1.732 m;

- Sistem de canalizare: 5.131 m

 

UAT Cuza Vodă

- Sistem alimentare cu apă: 390 m;

- Sistem de canalizare: 250 m

 

Statii pompare apa uzata noi: 18 buc.

 

Progres fizic: 66,47 %; Progres financiar: 48,05 % (include avans 10%).

 

12. Contract GL-CL-09 - Lucrari de apă si apă uzată în aria de operare

Nr. contract: 14376 / 02.06.2020

Valoare contractată: 28.083.243 lei fără TVA

Durata contractului este de 20 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 48 luni.

 

Lucrări ce se vor executa in cadrul contractului:

a) La sistemul de alimentare cu apa:

- Extindere retea de distributie apa potabila - 18.026 m

b) La sistemul de canalizare

- Reabilitare si extindere retea de canalizare - 36,275 km inclusiv conductele de refulare de la SPAU

- Constructie statii de pompare apa uzata 9 buc.

- Instrumentatie pentru transmitere date in sistem SCADA apa si canalizarea

 

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat in data de 02.06.2020, cu S.C. Arcif AG S.R.L. in calitate de lider al Asocierii S.C. Arcif AG S.R.L. - S.C. Arcon AG S.R.L.-

 S.C. M.I.S.A. S.R.L. - S.C. Proconstrind S.R.L.

Ordinul de incepere al lucrarilor a fost emis in data de 01.07.2020.

 

Perioada de proiectare este de 6 luni.

S-au obtinut Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire.

Au fost intocmite si aprobate proiectele tehnice si detaliile de executie.

In derulare executia lucrarilor in oras Beresti, loc. Beresti Meria, loc. Traian, loc. Serbesti, loc. Sendreni, loc. Movileni, loc. Smardan si loc. Mihail Kogalniceanu.

 

Progres fizic: 7,90 %; Progres financiar: 13,79 % (avans).

 

 

13. Contract GL-CL-10 Proiectare și execuție lucrari de automatizare, instalații electrice și dezvoltare/implementare sistem SCADA Regional pentru obiective în infrastructura de apă și apă uzată din aria de operare din județul Galați

Nr. contract: 15210 / 04.05.2018

Valoare contractata este de 3.373.568 lei fără TVA.

Durata contractului este de 36 luni de la data Ordinului de incepere, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor de 36 luni.

 

Lucrări ce se vor executa în cadrul contractului:

 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe apă
 • dispecerat SCADA regional pentru județul Galați pe canal
 • dispecerat local pe apă la Tecuci
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Galați
 • Up-gradarea sistemului SCADA aflat în incinta SEAU Tecuci

Stadiul contractului

Contractul a fost incheiat cu S.C. Elsaco Electronic S.R.L. Botoșani.

Ordinul de începere al lucrărilor a fost emis în data de 04.06.2018.

 

Pana la data prezenta s-au executat urmatoarele lucrari:

- S-a predat proiectul tehnic si detaliile de executie;

- S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Galati - 51 buc;

- S-au montat la Dispeceratul Galati: Servere, UPS-uri, Videowall, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;

- S-au montat tablouri de monitorizare la hidrofoarele si SPAU-urile din Tecuci - 10 buc;

- S-au montat la Dispeceratul Tecuci: servere, UPS-uri, mobilier, UPS statii de lucru, imprimante;

- S-au instalat sistemele de operare pe servere la Dispeceratul Galati si Tecuci;

- S-a montat generatorul electric la Dispeceratul din Galati;

- S-au instalat licentele pentru aplicatia SCADA la Dispeceratele Galati si Tecuci;

- S-a lucrat la integrarea in aplicațiile SCADA Apa - Canal a urmatoarelor obiective:

- Dezvoltare software SCADA dispecerat Apa Galati;

- Hidrofoarele din Galati;

- Hidrofoarele din Tecuci;

- Statia de pompare Uzina de Apa nr. 2;

- Statia de pompare Turnu;

- Statia de pompare Filesti;

- Statia de pompare Serbesti;

- SCADA local GA Liești;

- SCADA local GA Pechea;

- STAP Liesti;

- SCADA local GA Tg. Bujor;

- SCADA local apa Tecuci nou prevazut;

- SCADA SEAU Galati;

- SCADA SEAU Liesti;

- SCADA SEAU Pechea.

 

Progres fizic: 80,99 %; Progres financiar: 75,47 % (include avans 10%).

 

14. GL-CF - Achiziția de produse / echipamente

Activități de furnizare echipamente ce se vor desfașura în cadrul contractului:

 • LOT 1 - GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc) – nr. contract: 45095/27.11.2017 - valoare contractata - 2.095.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC AJG Trucks and Trailers SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 12 luni, cu data de finalizare 27.11.2018.

In data de 02.10.2018 a fost livrat Lot 1 GL-CF-01 - Excavator aspirator (1 buc).

 • LOT 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc) - nr. contract: 826/10.01.2018 - valoare contractata – 559.000,00 lei, fara TVA.

Contract incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 10.10.2018.

În data de 19.11.2018 a fost livrat Lot 2 - GL-CF-02 – Autocurațitor întreținere sistem canalizare (1 buc).

 • LOT 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc) nr. contract: 45096/27.11.2017 - valoare contractata – 665.000,00 lei, fara TVA.

Contractul a fost incheiat cu SC Leader ECO SRL Bucuresti.

Durata contractului este de 9 luni, cu data de finalizare 27.08.2018.

In data de 20.03.2018 a fost livrat Lotul 3 - GL-CF-03 - Autolaborator detectare pierderi (1 buc).

 • LOT 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc) - nr. contract: 46231/07.12.2017 - valoare contractata – 616.000,00 lei, fara TVA

Contractul a fost incheiat cu SC Eurobody Hydraulics SRL Bucuresti.
Durata contractului este de 9 luni, cu termen de livrare 06.09.2018.

In data de 26.09.2018 a fost livrat Lot 4 - GL-CF-04 - Autocisterne (2 buc).

In baza stadiului pe componentele proiectului, asa cum au fost detaliate mai sus, rezulta, la nivel de proiect, urmatoarele:

- Stadiul fizic cumulat la nivelul proiectului: 48,55 %;
- Stadiul financiar cumulat la nivelul proiectului: 39,15 %, incluzand 10% avans pentru toate contractele de lucrari.

"Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020"
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Departament Implementare Proiecte

Pentru informații suplimentare privind implementarea acestui proiect vă puteți adresa la Departament Implementare Proiecte din cadrul Apa Canal S.A. Galați.

Persoana de contact: Condurache Carmen - manager proiect;
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 0236 473 380 int. 151