gl_cl_08m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_01_2m.jpg

GL-CS Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995

Tip contract: Servicii, contract nr. 7720/20.03.2015
Valoare contractata – 926.990,00 lei fără TVA
Durata contractului este de 72 de luni.
Activitatea ce se va desfasura in cadrul contractulu este cea de Asistența tehnica din partea proiectantului pe parcursul implementării lucrărilor conform legii 10/1995 - contract atribuit.
Contractul a fost incheiat cu Ramboll South East Europe SRL in calitate de lider al Asocierii Ramboll South East Europe SRL - Ramboll Danmark A/S – S.C. Romproed S.A.