gl_cl_07m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_01_0m.jpg

GL-CL-02 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările: Fundeni, Tudor Vladimirescu, Independența, Piscu, Braniștea, Șendreni

Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 27120/30.07.2018
Valoare contractată: 162.417.603,20 lei fără TVA
Durată – 36 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistemul de alimentare cu apă UAT Fundeni – sat Hanu Conachi    
   
1. Aducțiuni - extindere
m    
171 
2. Stație de clorare nouă GA Hanu Conachi 
buc  
1
3. Stație de pompare nouă GA Hanu Conachi buc 1
4. Rezervoare noi GA Hanu Conachi
buc 2
5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 343
Sistemul de canalizare cu apă UAT Fundeni – sat Hanu Conachi    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 3
2. Conducte de refulare - extindere m 3.100
3. Rețea de canalizare - extindere m 20.776
Sistemul de alimentare cu apă UAT Tudor Vladimirescu    
1. Aducțiuni - extindere
m 47
2. Stație de pompare nouă GA Tudor Vladimirescu
buc 1
3. Rezervor nou GA Tudor Vladimirescu buc    
1
4. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 10.188
Sistemul de canalizare UAT Tudor Vladimirescu    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 5
2. Conducte de refulare - extindere m 8.012
3. Rețea de canalizare - extindere m 39.559
Sistemul de alimentare cu apă UAT Independența    
1. Aducțiuni – extindere m 789
2. Stații de clorare buc 2
 din care:    
- Stație de clorare nouă GA Independența Nouă buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Independența Veche buc 1
3. Reabilitare stații de pompare  buc 2
din care:    
- Reabilitare stație de pompare GA Independența Nouă buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Independența Veche buc 1
4. Reabilitare rezervor GA Independența Veche buc 1
5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 4.939
Sistemul de canalizare UAT Independența    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 4
2. Conducte de refulare – extindere m 6.815
3. Rețea de canalizare - extindere m 11.097
Sistemul de alimentare cu apă UAT Piscu    
1. Aducțiuni – extindere m 1.117
2. Stații de clorare buc 2
din care:    
- Stație de clorare nouă GA Piscu buc 1
- Stație de clorare nouă GA Vameș buc 1
3. Statii de pompare buc  3
din care:    
- Reabilitare statie de repompare Caravelea buc 1
- Reabilitare statie de pompare GA Piscu buc 1
- Reabilitare statie de pompare GA Vames buc 1
4. Rezervoare  buc 3
din care:    
- Rezervor nou GA Piscu buc 1
- Reabilitare rezervor GA Piscu buc 1
- Reabilitare rezervor GA Vameș buc 1
5. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 6.622
Sistemul de canalizare UAT Piscu    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 6
2. Conducte de refulare – extindere m 6.548
3. Rețea de canalizare - extindere m 27.810
Sistem de alimentare cu apă UAT Braniștea    
1. Aducțiuni - extindere m 2.943
2. Stații de clorare buc 3
din care:    
- Stație de clorare nouă GA Traian buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Braniștea buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Vasile Alecsandri buc 1
3. Stații de pompare buc 3
din care:    
- Stație de repompare aducțiune nouă SRP Braniștea buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Braniștea buc 1
- Reabilitare stație de pompare GA Vasile Alecsandri buc 1
4. Reabilitare rezervor GA Vasile Alecsandri
buc 1
Sistem de canalizare UAT Braniștea    
1. Stații de pompare apă uzată noi   buc 5
2. Conducte de refulare – extindere m 8.963
3. Rețea de canalizare - extindere
m 23.066
Sistem de alimentare cu apă UAT Șendreni    
1. Aducțiuni - extindere
m 363
2. Stații de clorare buc 5
din care:    
- Reabilitare stație de clorare GA Șendreni Sat
buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Șendreni - Cartier Vest buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Șerbestii Vechi buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Șerbești Vechi - Sat Nou buc 1
- Reabilitare stație de clorare GA Movileni buc 1
3. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 5.721
Sistem de canalizare UAT Șendreni     
1. Stații de pompare apă uzată noi
buc 13
2. Conducte de refulare – extindere m 13.598
3. Rețea de canalizare – extindere
m 32.027