gl_cl_01_0m.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_04_1m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_01_2m.jpg

GL-CL-06 Stație de tratare Liești, inclusiv conductele de aducțiune de la Vadu Roșca și către Gospodaria de Apă Salcia

Tip contract: Proiectare și execuție lucrări, contract nr. 38885/22.10.2018
Valoare contractată: 67.809.950,95 lei fără TVA
Durată: 29 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

1. Captare – foraje                                                      
buc    
5
din care:
   
- Foraje noi Berești buc 3
- Foraje noi Cosmești Vale buc 2
2. Aducțiuni m 15.769
din care:    
- Reabilitare Aducțiune Vadu Roșca m 5.290
- Extindere Aducțiune ST Liești – GA Salcia m 10.479
3. Stații tratare (deferizare - demanganizare) 
buc 3
din care:    
- Stație de tratare nouă ST Liești buc 1
- Stație de tratare nouă GA Berești
buc 1
- Stație de tratare nouă GA Cosmești Vale buc 1
4. Stații de pompare
buc
3
din care:    
- Stație de pompare nouă ST Liești buc 1
- Stație de pompare nouă GA Berești buc 1
- Stație de pompare nouă GA Cosmești Vale buc 1
5. Rezervoare
buc
3
din care:    
- Rezervor nou GA Cosmești Vale
buc
2
- Reabilitare rezervor GA Berești buc
1