gl_cl_08m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_01_1m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_04_1m.jpg

GL-CL-07 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tecuci

Tip contract: Execuție lucrări, contract nr. 25693/18.07.2018
Valoare contractată: 47.126.111,06 lei fără TVA
Durată – 20 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistem de alimentare cu apă UAT Tecuci         
   
1. Aducțiuni - reabilitare
m     
5.807
2. Stații de repompare rețea noi
buc 2
3. Rețea de distribuție apă potabilă m 29.589
din care:    
- Reabilitare rețea de distribuție m 12.425
- Extindere rețea de distribuție m 17.164
Sistem de canalizare UAT Tecuci    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 14
2. Conducte de refulare - extindere m 2.261
3. Rețea de canalizare m 38.197
din care:    
- Reabilitare rețea de canalizare m 7.327
- Extindere rețea de canalizare m 30.870