gl_cl_04_1m.jpggl_cl_01_2m.jpggl_cl_08m.jpggl_cl_03m.jpggl_cl_04_0m.jpggl_cl_01_0m.jpggl_cl_05_movm.jpggl_cl_05_berm.jpggl_cl_07m.jpggl_cl_01_1m.jpg

GL-CL-08 Alimentare cu apă și canalizare în aglomerările Pechea și Liești

Tip contract: Proiectare și execuție lucrări, contract nr. 23295/02.07.2018
Valoare contractată: 65.458.454,43 lei fără TVA
Durată – 25 luni execuție + 36 luni PND
Lucrări ce se vor realiza în cadrul contractului:

Sistem de alimentare cu apă UAT Pechea                     
   
1. Stații de repompare rețea noi     
buc     
2
2. Retea de distribuție apă potabilă - extindere       
m 5.216
Sistem de canalizare UAT Pechea    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc
21
2. Conducte de refulare - extindere m 3.877
3. Rețea de canalizare - extindere m 8.913
 Sistem de alimentare cu apă UAT Cuza Vodă    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 385
Sistem de canalizare UAT Cuza Vodă    
1. Rețea de canalizare - extindere
m 250
Sistem de alimentare cu apă UAT Slobozia Conachi    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 3.524
Sistem de canalizare UAT Slobozia Conachi    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc
9
2. Conducte de refulare - extindere m
1.425
3. Rețea de canalizare - extindere m 6.576
Sistem de alimentare cu apă UAT Liești    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 11.249
Sistem de canalizare în UAT Liești    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 7
2. Conducte de refulare - extindere m 1.823
3. Rețea de canalizare - extindere m 15.440
Sistem de alimentare cu apă UAT Ivești    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere 4.761
Sistem de canalizare UAT Ivești    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 6
2. Conducte de refulare - extindere m 987
3. Rețea de canalizare - extindere 8.650
Sistem de alimentare cu apă UAT Umbrărești    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 5.043
Sistem de canalizare UAT Umbrărești    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 5
2. Conducte de refulare - extindere m 1.437
3. Rețea de canalizare – extindere m 7.332
Sistem de alimentare cu apă UAT Barcea    
1. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 6.726
Sistem de canalizare UAT Barcea    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 2
2. Conducte de refulare - extindere m 104
3. Rețea de canalizare - extindere m 4.606
Sistem de alimentare cu apă UAT Drăgănești    
1. Stație de repompare rețea nouă  buc 1
2. Rețea de distribuție apă potabilă - extindere m 5.762
Sistem de canalizare UAT Drăgănești    
1. Stații de pompare apă uzată noi buc 3
2. Conducte de refulare- extindere m 2.044
3. Rețea de canalizare - extindere m 7.985